Finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki

Projekt dr. Andrzeja Jurkowskiego (Katedra Biotechnologii) pn.: „Oddziaływanie nanocząstek tlenku żelaza(II) diżelaza(III) na bakterie mlekowe”

otrzymał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki – MINIATURA. Gratulujemy!