prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło

prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło

Biuro: bud. A-8 p. 518
Telefon: +48683282557
Email: g.iszkulo@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Profesor nadzwyczajny


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Ukończył studia w 1999 r. na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie obronił pracę magisterską, pt. „Zastępcze zbiorowiska brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) w strefie zamierania lasów w Górach Izerskich w Polsce”. Stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia uzyskał w 2005 r. w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku na podstawie rozprawy pt. „Wpływ światła i nawożenia azotem na rozwój siewek cisa pospolitego (Taxus baccata L.)” wykonanej pod kierunkiem prof. dra hab. Adama Boratyńskiego. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia uzyskał w 2012 r. na podstawie rozprawy pt. „Drugorzędowy dymorfizm płciowy u roślin dwupiennych i jego konsekwencje na przykładzie wybranych gatunków nagozalążkowych” w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Leśnego”.Zainteresowania i profil badawczy


Prowadzone kierunki

(English)

  • Dendrology
  • Plant ecology
  • Biogeography
  • Forest management