dr hab. prof. nadzw. Halina Guła-Kubiszewska

dr hab. prof. nadzw. Halina Guła-Kubiszewska

Biuro: bud. A-38 p. 107
Telefon: +48683287835
Email: H.Gula-Kubiszewska@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Profesor nadzwyczajny


Wykształcenie i rozwój naukowy:

 • 1974 – 1978 r. -mgr, AWF we Wrocławiu
 • 1995 r. – dr nauk o kulturze fizycznej, AWF we Wrocławiu
 • 2008 r. – dr hab. , AWF we Wrocławiu.


Zainteresowania i profil badawczy

Specjalność naukowa:

Nauki o kulturze fizycznej w zakresie teorii wychowania fizycznego.

Zainteresowania badawcze:

1) Samoregulowane uczenie się motoryczne

2) Optymalizacja procesu nauczania- uczenia się motorycznego

3) Zachowania zdrowotne i ich uwarunkowania (szczególnie aktywność fizyczna) u osób w różnym wieku

4) Jakość kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego

5) Poziom kompetencji zawodowych a planowanie kariery zawodowej przez studentów kierunku wychowanie fizyczne


Przebieg pracy zawodowej

 1. Uniwersytet Zielonogórski – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, kierunek Wychowanie Fizyczne, Katedra Sportu i Promocji Zdrowia – profesor nadzw.  UZ-1.10.2017 r-nadal.
 2. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Katedra Dydaktyki WF- 2008 r. – 2017r. – profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Metodyki Szkolnego WF (2008-20016),  adiunkt – 1995 – 2008, asystent – 1991 – 1995.
 3. 2010 – 2015: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – Kierunek: Turystyka i Rekreacja- Profesor Nadzwyczajny
 4. 2008 – 2010: Polsko – Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense w Nowej Rudzie” – Kierunek: Wychowanie Fizyczne – Profesor Nadzwyczajny
 5. 2013: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocław – Kierunek: Turystyka i Rekreacja – Profesor Nadzwyczajny
 6. 2006- 2010: Wyższa szkoła Humanistyczna we Wrocławiu – Kierunek: Wychowanie Fizyczne / Kierunek: Fizjoterapia- Nauczyciel Akademicki

Prowadzone kierunki

 1. Wychowanie Fizyczne
 2. Turystyka i Rekreacja

Realizowane ważniejsze projekty

 1. 2010 – 2013 r. – Koordynator ds. merytorycznych w Projekcie „ Nowa jakość praktyk pedagogicznych UDA-POKL.03.03.02-00-044/12-00  ”  (w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) – AWF we Wrocławiu,
 2. 2013 – 2015 r. – Koordynator ds. merytorycznych w Projekcie „ Nowa jakość praktyk pedagogicznych II UDA-POKL.03.03.02-00-069/10-00” (w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) – AWF we Wrocławiu,
 3. 2016 – 2017 .r – Koordynator ds. programowych i merytorycznych Projektu Uniwersytet młodych  i aktywnych – innowacyjne moduły zajęć z dziedziny nauk o kulturze fizycznej”, skierowany do  uczniów „Szkoły ćwiczeń” klas piątych i czwartych szkół podstawowych.

Współpraca

 1. 2017 r. – Kooprdynator ds. Współpracy Naukowej UZ i UWr
 2. 2018 r. – Koordynator ds. Współpracy UZ z ZSOiS w ZG w ramach „Szkoły Ćwiczeń”.
 3. 10.2014 – 2017 r. – Pełnomocnik Rektora AWF we Wrocławiu ds. współpracy z Uniwersytetem Dzieci
 4. 2005 – 2006 r. – Pełnomocnik Rektora AWF we Wrocławiu ds. realizacji programu Forum Doskonalenia Kompetencji Nauczyciela Wychowania Fizycznego
 5. 2004 – 2008 r. – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy AWF we Wrocławiu z XVIII LO we Wrocławiu
 6. Współpraca z czasopismami (recenzent tematyczny): Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wychowanie Na Co dzień,  Baltic Journal of Health and Physical Activity, Human Movement, Prace  Naukowe  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Doświadczenia spoza szkolnictwa wyższego

 1. 1978r. – Zespół Szkół Zawodowych nr 4 we Wrocławiu, wychowawca świetlicy,
 2. 1979 – 1991r. – Szkoła Podstawowa nr 94 we Wrocławiu, nauczyciel wychowania fizycznego;
 3. 1995 – 1996r. – Prywatne Medyczne Studium Zawodowe Fizjoterapii nr 1, nauczyciel wychowania fizycznego,
 4. 1998 – 2005r. – Podyplomowe Studia Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli we Wrocławiu,
 5. Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie;
 6. 2001 – 2015r. – Seminaria w Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
 7. 1995 – 2000 – wykładowca: Podyplomowe Studia Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli w Sieradzu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Wałbrzychu,
 8. 2003 – 2005 – Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie;(Opracowywanie i przeprowadzanie kursów  doskonalących).