HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ zimowej 2020/2021
I termin ( 30.01-12.02.2021r.), II termin sesja poprawkowa (13.02 – 26.02.2021)

 

Semestr Przedmiot Egzaminator I termin – data godz. II termin- data godz.
BIOLOGIA – 1 stopień
1 Botanika ogólna Iszkuło Grzegorz, dr hab. 09.02.2021 10. 00 23.02.2021 10 00
1 Chemia ogólna i nieorganiczna Sergiel Iwona, dr 03.02.2021 9.00 17.02.2021 9.00
1 Zoologia bezkręgowców Gabryś Grzegorz, prof.dr hab. 05.02.2021 10. 00 19.02.2021 10 00
3 Biochemia Sikorski Aleksander, prof. dr hab. 11.02.2021 17.00 26.02.2021 11:00
3 Biofizyka Timoszyk Anna, dr 04.02.2021 11.15-12.45 18.02.2021 12.00-13.30
3 Ekologia ogólna Dancewicz Katarzyna, dr 01.02.2020 10.00-11.30 15.02.2021 10.00-11.30
3 Fizjologia zwierząt Kasprzak Mariusz, dr hab. 08.02.2021 10.00 22.02.2021 10.00
5 Biologia komórki Sikorski Aleksander, prof. dr hab. 9.02.2021 09.00 18.02.2021 9:00
5 Fizjologia zwierząt Kasprzak Mariusz, dr hab. 02.02.2021 10.00 15.02.2021 11.00
5 Genetyka Kluźniak Wojciech, dr 04.02.2021 10.00
BIOTECHNOLOGIA – 1 stopień
1 Chemia ogólna Sergiel Iwona, dr 11.02.2021 9.00 25.02.2021 9.00
1 Inżynieria bioprocesowa Nowak-Jary Julia, dr 04.02.2021 10.00-11.30 15.02.2021 10.00-11.30
1 Podstawy biologii Dancewicz Katarzyna, dr 01.02.2021 12.00-13.30 15.02.2021 12.00-13.30
3 Dendrologia Iszkuło Grzegorz, dr hab. 05.02.2021 10.00 19.02.2021 10.00
3 Biochemia I Sikorski Aleksander, prof. dr hab. 08.02.2021 09.00 19.02.2021 10:30
3 Fizjologia zwierząt Kasprzak Mariusz, dr hab. 01.02.2021 10.00 15.02.2021 9.00
3 Genetyka ogólna Wokołorczyk Dominika, dr 01.02.2021 10.00
3 Mikrobiologia z elementami immunologii Jaśkiewicz Ewa, dr hab. 04.02.2021 11.00 18.02.2021 11.00
5 Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Heger Elżbieta, dr 09.02.2021 9.00 17.02.2021 9.00
5 Technologie i techniki molekularne w badaniu materiału genetycznego Heger Elżbieta, dr 02.02.2021 9.00 15.02.2021 9.00
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem – 1 stopień
3 Biometeorologia Greinert Andrzej, dr hab. 03.02.2021 11.00 17.02.2021 11.00
1 Podstawy biologii Iszkuło Grzegorz, dr hab. 10.02.2021 10.00 24.02.2021 10.00
3 Ekologia środowiska Iakushenko Dmytro, dr 03.02.2021 13:00-14:00 17.02.2021 13:00-14:00
3 Mikrobiologia z ekotoksykologią Jaśkiewicz Ewa, dr hab. 04.02.2021 10.00 18.02.2021 10.00
Turystyka i rekreacja – 1 stopień
1 Ekologia i ochrona środowiska Czechowski Paweł, dr 08.02.2021 9:00-10:00 18.02.2021 9:00-10:00
1 Socjologia i metodologia badań społecznych Gandecka Agnieszka, dr 05.02.2021 10.00 22.02.2021 11.00
1 Wstęp do wiedzy o sztuce/ Wstęp do wiedzy kulturze Gandecka Agnieszka, dr 10.02.2021 10.00 22.02.2021 12.00
1 Geografia turystyczna Czechowski Paweł, dr 04.02.2021 9:00-10:00 22.02.2021 9:00-10:00
5 Geografia gospodarcza Jurkowska Barbara, dr inż. 05.02.2021 9.00-9.45 17.02.2021 9.00-9.45
5 Socjologia turystyki Gandecka Agnieszka, dr 08.02.2021 10.00 22.02.2021 10.00
5 Zarządzanie kadrami w turystyce Jurkowska Barbara, dr inż. 01.02.2021 9.00-9.45 15.02.2021 9.00-9.45
Wychowanie fizyczne – 1 stopień (st.stac)
1 Biomechanika/Fizyka sportu Hes Bartłomiej, dr 03.02.2021 10:00 17.02.2021 10:00
1 Pedagogika Bochno Ewa, dr hab. 01.02.2021 11.00-12.30 15.02.2021 11.00-12.30
3 Fizjologia człowieka Kasprzak Mariusz, dr hab. 01.02.2021 10.00 15.02.2021 9.00
3 Historia kultury fizycznej Skobelski Robert, dr hab. 03.02.2021 10.00 17.02.2021 10.00
3 Teoria i metodyka lekkiej atletyki Vrublevsky Evgeny, dr hab. egzamin w sesji letniej
3 Teoria i metodyka pływania Grzybowski Tomasz, dr egzamin w sesji letniej
5 Antropolopgia Asienkiewicz Ryszard, dr hab. 02.02.2021 10.00 16.02.2021 10.00
5 Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc przedmedyczna Skorupka Ewa, dr 04.02.2021 gr. A. 9.45-11.15; gr.B. 11.30-13.00; gr.C. 13.15-14.45; 18.02.2021 9.00-10.00
Wychowanie fizyczne – 1 stopień (st.nstac)
3 Fizjologia człowieka Kasprzak Mariusz, dr hab. 14.02.2021 10.00 21.02.2021 10.00
3 Historia kultury fizycznej Skobelski Robert, dr hab. 14.02.2021 12.00 20.02.2021 12.00
3 Teoria i metodyka lekkiej atletyki Biczysko Grażyna, dr egzamin w sesji letniej
3 Teoria i metodyka pływania Grzybowski Tomasz, dr egzamin w sesji letniej
BIOLOGIA molekularna – 2 stopień
3 Biologia molekularna drobnoustrojów Andrzejczak-Grządko Sylwia, dr 01.02.2021 10.00 22.02.2021 10.00
3 GMO Grochowalska Renata, dr 02.02.2021 10.00 23.02.2021 10.00
3 Kultury in vitro Jaśkiewicz Ewa, dr hab. 05.02.2021 9.00 19.02.2021 9.00
BIOLOGIA środowiska – 2 stopień
3 Biogeografia Iszkuło Grzegorz, dr hab. 11.02.2021 10.00 25.02.2021 10.00
3 Dendrologia Iszkuło Grzegorz, dr hab. 08.02.2021 10.00 22.02.2021 10.00
3 Ssaki Polski Cichocki Jan, dr 01.02.2021 11.00 15.02.2021 11.00
BIOTECHNOLOGIA, – 2 stopień
1 Agrobiotechnologia Jurkowski Andrzej, dr 01.02.2021 12.00 15.02.2021 11.00
1 Biochemia analityczna Machnicka Beata, dr 08.02.2021 10.00 18.02.2021 10.00
1 Programowanie obiektowe w biotechnologii Kasperski Andrzej, dr hab. 05.02.2021 10.00 15.02.2021 10.00
1 Rośliny i grzyby w biotechnologii Giertych Marian, dr hab. 02.02.2021 8.30. 16.02.2021 8.30.
Wychowanie fizyczne – 2 stopień (st.stac)
1 Biomechanika sportu Hes Bartłomiej, dr 02.02.2021 10:00 16.02.2021 10:00
1 Fizjologia wysiłku fizycznego Naczk Mariusz, dr hab. 11.02.2021 10:00 18.02.2021 10:00
1 Medycyna sportowa Rynkiewicz Mateusz, dr 09.02.2021 10.00 23.02.2021 10.00
1 Metodologia badań naukowych Guła-Kubiszewska Halina, dr hab. 01.02.2021 10.00 15.02.2021 10.00
1 Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego Guła-Kubiszewska Halina, dr hab. 03.02.2021 10.00 17.02.2021 10.00
3 Język angielski Wieluński Wojciech, mgr 01.02.2020 13.00 22.02.2021 13.00
3 Język niemiecki Bielerzewski Jerzy, mgr 03.02.2021 12.00 17.02.2021 12.00
Wychowanie fizyczne – 2 stopień (st.nstac)
1 Biomechanika sportu Hes Bartłomiej, dr 06.02.2021 10:00
1 Fizjologia wysiłku fizycznego Naczk Mariusz, dr hab. 07.02.2021 9.00 18.02.2021 10.00
1 Medycyna sportowa Rynkiewicz Mateusz, dr 07.02.2021 12.00 14.02.2021 12.00
1 Metodologia badań naukowych Jerzak Leszek, prof. dr hab. 31.01.2021 10:00-11:00 13.02.2021 10:00-11:00
1 Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego Tatarczuk Józef, dr hab. 07.02.2021 10.00 14.07.2021 10.00
3 Język angielski Szura Barbara, mgr 07.02.2021 10.00-13.00 14.07.2021 10.00-11.30