III edycja Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi nabór na III edycję Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych.

Renomowane Uczelnie są miejscem, gdzie studenci sumiennie przygotowują się do pracy przy realizacji programów badawczych, w tym badań klinicznych. Chcemy zatem serdecznie zaprosić studentów i absolwentów Państwa Wydziału, chcących zaangażować się zarówno w proces obsługi administracyjnej, jak i realizację komercyjnych badań klinicznych lub biomedycznych badań naukowych do udziału w organizowanych przez nasz Uniwersytet studiach.

W naszym programie kładziemy duży nacisk na praktyczny aspekt badań klinicznych. Jest to możliwe dzięki szerokiej współpracy z praktykami zatrudnionymi na co dzień w firmach farmaceutycznych oraz CRO. Zajęcia praktyczne stanowią zatem blisko połowę łącznej liczby godzin zajęć objętych programem studiów.

Ponadto, Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych otrzymały akredytację Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

Polecamy zatem uwadze nasze studia podyplomowe, zachęcając do udziału w nich przedstawicieli Wydziału Państwa Uczelni.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.badaniakliniczne.ump.edu.pl.

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
STUDIA PODYPLOMOWE BADAŃ KLINICZNYCH I BIOMEDYCZNYCH BADAŃ NAUKOWYCH

ul. Bukowska 70, pok. D140
60-812 Poznań

teł.: 61 854 73 06
e-mail: studium@ump.edu.pl