Informacja dla studentów

INFORMACJA DLA STUDENTÓW
GRUPY: 21B-BM-SD; 21BT-SD, 21O-OZN-SD

Zgodnie z obowiązującym planem studiów w semestrze letnim realizowany będzie obowiązkowy przedmiot wybieralny z oferty ogólnouczelnianej (wykład).

W systemie Dziekanat udostępniono zakładkę umożliwiającą Państwu zapisy na przedmiot z oferty ogólnouczelnianej na semestr letni w roku akademicki 2017/2018.

Zapisy są obowiązkowe i odbywają się w terminie do 3.02.2018 r.