W systemie Dziekanat udostępniono zakładkę umożliwiającą studentom zapisy na przedmioty z oferty ogólnouczelnianej w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

 

Zapisy są obowiązkowe i odbywają się w terminie do 31.08.2019 r.

 

Informujemy, że zostały wprowadzone limity zapisów – 120 osób dla danego przedmiotu. Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby studentów nie zostaną uruchomione. W związku z powyższym studenci, którzy wybrali nieuruchomiony przedmiot będą musieli przepisać się na przedmiot, który został uruchomiony.