dr hab. prof. nadzw. Jacek Kozioł

dr hab. prof. nadzw. Jacek Kozioł

Biuro: bud. A-8 p. 517
Telefon: +48683287324
Email: j.koziol@wnb.uz.zgora.pl


Wykształcenie i rozwój naukowy:

 • magister chemii (1971 r.) – Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
 • doktor nauk chemicznych (1980 r.) – Wydział Chemii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
 • doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie fizykochemii organicznej (1998r.) – Wydział Chemii, Uniwersytet Lwowski


Zainteresowania i profil badawczy

 • Synteza i badania fizykochemiczne nanomateriałów pod kątem zastosowań biomedycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • w okresie zatrudnienia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie):
  •   Kierownik Zakładu Chemii Organicznej od 1981 – 1982 r.,
  •   Kierownik Grupy Badawczej Fizyki Chemicznej 1.02. – 30.09.1991 r. ,
  •   Kierownik Zespołu/Zakładu Chemii Ogólnej od 1991 – do 30.09.2004 r.,
  •   Zastępca Dyrektora Instytutu Chemii ds. Naukowych od 1982 – 1990 r.,
  •   Prodziekan Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego ds. Naukowych od 1990 – 1993 r.,
  •   Dziekan Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego od 1993 – 1999 r.,
  •   Dyrektor Instytutu Chemii i Ochrony Środowiska od 1999 r. do 30 września 2004 r.,
 • w okresie zatrudnienia w Uniwersytecie Zielonogórskim (od 01.09.2004 r. ):
  •   kierownik Zakładu Biotechnologii w Instytucie Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  •  kierownik Katedry Biotechnologii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego (obecnie).

Prowadzone kierunki

(English)

 • general and inorganic chemistry
 • organic chemistry
 • analytical chemistry
 • physicochemical chemistry
 • nanobiotechnology

Współpraca

 • Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
 • Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski

Doktoranci

 • Jolanta Kozłowska, Zastosowanie metod jonowymiennych do selektywnego wydzielania
  i zatężania wybranych jonów metali – Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, 19.07.2006 r.
 • Przemysław Siemion, Skrobie do celów spożywczych i niespożywczych wzbogacone w chemicznie związany azot – Wydział Technologii Żywności, Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja
  w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy), 18.04.2007 r.
 • Bartłomiej Zapotoczny, Iron oxide nanoparticles for biomedical applications – Wydział Fizyki
  I Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski 12.05.2015 r. (kopromotor)