mgr Jadwiga Nikitiuk

mgr Jadwiga Nikitiuk

Biuro: bud. A-26 p. 27
Telefon: +48683283039
Email: jadzianikitiuk@tlen.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Starszy wykładowca


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Ukończyła studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1977 – 1982. Pracę magisterską pt. „ Testowanie Strony Biernej w Języku Angielskim ” z dziedziny dydaktyki nauczania języka angielskiego  wykonała pod kierunkiem Prof. Dr hab. Karola Janickiego w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Opracowała programy ramowe i sylabusy specjalistyczne dla kursów języka angielskiego specjalistycznego ( ESP ) stopnia pierwszego – studia licencjackie i stopnia drugiego  – studia magisterskie z dziedziny ochrony środowiska, biologii, biotechnologii na różnym poziomie zaawansowania ( B1, B2, B2 plus,C1 ) zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ( 2009 – 2016 ).

Wykonała wiele tłumaczeń specjalistycznych artykułów naukowych i abstraktów autorstwa pracowników naukowo – dydaktycznych i studentów WNB UZ do publikacji naukowych w angielskich i amerykańskich czasopismach popularno – naukowych na krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe w latach 2006 – 2017.

Przygotowała i przeprowadziła wiele egzaminów z języka angielskiego specjalistycznego ( ESP ) dla doktorantów, asystentów oraz adiunktów WNB UZ na poziomie B2 i C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie i Ocenianie ( 2006 – 2016 ).

Wykonała wiele korekt językowych streszczeń i artykułów naukowych autorstwa pracowników naukowo – dydaktycznych i studentów WNB UZ  oraz tłumaczeń suplementów, referatów, posterów, publikacji na międzynarodowe konferencje naukowe  oraz tłumaczeń tytułów prac licencjackich i magisterskich ( 2009 – 2017 ).

Współpracuje z opiekunem naukowym Koła Młodych Przyrodników w przygotowaniu anglojęzycznych artykułów i prezentacji naukowych na Międzynarodowe Konferencje Młodych i Utalentowanych Naukowców III – IX Międzynarodowe Sympozjum Młodych Przyrodników „ Od Biotechnologii do Ochrony Środowiska” na WNB UZ ( 2009 – 2016 ).Zainteresowania i profil badawczy

 • Metody nauczania języka angielskiego na kursach językowych organizowanych przez TWP, BRITANNICA, RETA (1976 – 1999).
 • Kurs z prezentacją metod nauczania języka angielskiego dla nauczycieli akademickich i szkół średnich w Kielcach – 1977.
 • kurs metodyczny dla nauczycieli akademickich języka angielskiego literackiego: literatura angielska i amerykańska i specjalistycznego z dziedziny ekologii, ochrony środowiska na Uniwersytecie w Lancaster w Wielkiej Brytanii – 1994.

Przebieg pracy zawodowej

 • 1976 – 1999    Nauczyciel  języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze.
 • 1988 – 1996    Wykładowca języka angielskiego specjalistycznego w Studium Nauki Języków Obcych WSI  w Zielonej Górze.
 • 1996 – 2001    Starszy wykładowca języka angielskiego specjalistycznego w Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Zielonogórskiej.
 • 2001 – 2009    Starszy wykładowca języka angielskiego specjalistycznego w Studium Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • 2009 – 2017    Starszy wykładowca języka angielskiego specjalistycznego z dziedziny: biologii, biotechnologii, ochrony środowiska na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Prowadzone kierunki

 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Ochrona Środowiska
 • Studia pierwszego stopnia – licencjackie
 • Studia drugiego stopnia – magisterskie

Realizowane ważniejsze projekty

 • Prowadzenie trzech edycji Projektu Profesjonalny Pracownik kursu języka angielskiego specjalistycznego ( ESP ) dla pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Lądowej, a w szczególności Wydziału Nauk Biologicznych UZ z dziedziny biologii, biotechnologii i ochrony środowiska (2007 – 2011).
 • Prowadzenie dwóch edycji Projektu Profesjonalny Pracownik kursu języka angielskiego specjalistycznego ( ESP ) w zakresie biznesu i marketingu ‘ The Business’ dla pracowników firm i przedsiębiorstw Województwa Lubuskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, organizowanego przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego (2007 – 2011).

Współpraca

 • Konsultanci metodyczni nauczania języka angielskiego z wydawnictw: Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan, Express Publishing, nowości wydawnicze w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego ( ESP ).
 • Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego UZ , język angielski literacki i specjalistyczny (ESP), nowości wydawnicze w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego ( ESP ).

Nagrody i wyróżnienia

 • 1983    Nagroda Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze za osiągnięcia dydaktyczne w przygotowaniu ucznia do Centralnego Etapu Olimpiady Języka Angielskiego w Poznaniu.
 • 1989    Nagroda J.M. Rektora WSI za osiągnięcia dydaktyczne.
 • 2015    Nagroda J.M. Rektora UZ za całokształt dorobku: osiągnięcia naukowo – dydaktyczne i organizacyjne.
 • 2016    Odznaczenie państwowe: Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.