dr inż. Jan Cichocki

dr inż. Jan Cichocki

Biuro: bud. A-8 p. 502
Telefon: +48683287330
Email: j.cichocki@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Adiunkt


Wykształcenie i rozwój naukowy:

W 2002 roku ukończył studia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Stopień magistra uzyskał na podstawie pracy na temat Pokarm zimowy płomykówki Tyto alba (Scopoli, 1769), puszczyka Strix aluco Linnaeus, 1758 i uszatki Asio otus (Linnaeus, 1758) współwystępujących na Nizinie Śląskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Gabrysia. W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk biologicznych na podstawie rozprawy na temat „Morfologia płuc i drzewa oskrzelowego krajowych gatunków gryzoni z rodzaju Microtus Schrank, 1798 i próba analizy filogenetycznej” wykonanej pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Jakubca.
Od 2011 roku jest adiunktem w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.Zainteresowania i profil badawczy

  • morfologia ssaków
  • ekologia ssaków
  • ochrona przyrody
  • wpływ antropopresji na populacje zwierząt