dr inż. Julia Nowak-Jary

dr inż. Julia Nowak-Jary

Biuro: bud. A-8 p. 207
Telefon: +48683282462
Email: J.Nowak-Jary@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Adiunkt


Wykształcenie i rozwój naukowy:

1997 – 2002

 • studia magisterskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, Katedra Technologii Leków i Biochemii, kierunek Biotechnologia Leków; temat pracy magisterskiej: „ Pochodne D-mannozoaminy i streptozotocyny. Wpływ na aktywność syntazy glukozamino-6-fosforanu z Candida albicans.”
  Tytuł: mgr inż. biotechnolog

2003 – 2009

 • Studium Doktoranckie przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, Katedra Technologii Leków i Biochemii; temat pracy doktorskiej „Synteza i właściwości biologiczne modelowych dipeptydów o zmodyfikowanych N-terminalnych grupach aminowych i dipeptydów z wiązaniem tioamidowym oraz aktywność przeciwgrzybowa endotiopeptydów zawierających FMDP.”
 • Umowa o dzieło z Politechniką Gdańską na podstawie dofinansowania badań przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (Grant Nr N405385133)
  Tytuł: dr inż. nauk chemicznych w zakresie chemii

2005

 • Staż naukowy: School of Biological Sciences, University of Wales, Bangor, United Kingdom

2007

 • Uzyskanie Certyfikatu Audytora Wewnętrznego Systemu HACCP (nr certyfikatu 071118-07)
 • Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności


Zainteresowania i profil badawczy

 • Synteza organiczna i funkcjonalizacja nanocząstek magnetycznych Fe3O4
 • Charakterystyka nanostruktur (m.in. spektroskopia IR, technika dynamicznego rozpraszania światła DLS, mikroskopia AFM)
 • Badanie właściwości leków i substancji biologicznie czynnych immobilizowanych na nanocząstkach magnetycznych Fe3O4 (testy biochemiczne i mikrobiologiczne)
 • Elementy farmakokinetyki leków immobilizowanych na nanocząstkach magnetycznych Fe3O4

Przebieg pracy zawodowej

październik 2012 – do chwili obecnej

 • adiunkt na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katedra Biotechnologii

Prowadzone kierunki

(English)

 • Bioprocess and Process Engineering
 • Bioroducts Technology
 • Organic Chemistry
 • Microbioanalytics and Biosensors