dr Justyna Mazurek-Popczyk

dr Justyna Mazurek-Popczyk

Biuro: bud. A-26 p. 114a
Telefon: +48683287333
Email: j.mazurek@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Adiunkt


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Ukończyła studia na kierunku biotechnologii na Uniwersytecie Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Pracę magisterską napisała w Katedrze Biologii Molekularnej pod kierunkiem prof. dr hab. Nikodema Grankowskiego pt. „Funkcjonalna analiza hybrydowego białka P0 Saccharomyces cerevisiae z domeną ludzkiego białka hMrt4 wiążącą się do 25S rRNA”.Zainteresowania i profil badawczy

 • Rozpowszechnienie antybiotykooporności wśród komensalnych szczepów Escherichia coli pochodzących od małych dzieci.
 • Badania zróżnicowania 16S rDNA wśród komansalnych szczepów Escherichia coli.
 • Molekularne metody badań zróżnicowania bakterii Escherichia coli w wodnych ekosystemach śródlądowych poddawanych presji antropogenicznej.

Prowadzone kierunki

(English)

 • Microbiology
 • Industrial Microbiology, Environmental Microbiology, Microbiology with Immunology Elements
 • Techniques of Metabolism Control
 • Molecular Biology

Realizowane ważniejsze projekty

 • Wykorzystanie metod molekularnych w analizie porównawczej zróżnicowania genetycznego E.coli u różnych gatunków zdrowych ssaków.
 • Badanie zróżnicowania E.coli w wodach eutroficznych jezior województwa lubuskiego.
 • Ocena relacji pomiędzy polimorfizmem genomowym Escherichia coli a środowiskiem bytowania szczepów.
 • Wykonawca projektu badawczego własnego realizowanego przez Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski MNiI nr N304 412538 “Czynniki kształtujące strukturę genetyczną komensalnych Escherichia coli – wykorzystanie schematu molekularnych metod do analizy porównawczej izolatów od zdrowego bydła i świń”. Numer ewidencyjny 075 770, umowa nr. 4125/B/PO1/2010/38 – realizacja w terminie od marca 2010 do czerwca 2012r.