dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik

dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik

Biuro: bud. A-8 p. 120
Telefon: +48683287332
Email: k.baldy-chudzik@wnb.uz.zgora.pl


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Ukończyła studia na kierunku biologia w zakresie specjalności biologia molekularna na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską, pt ” Reaktywność immobilizowanych preparatów immunoglobuliny G z białkami surowicy krwi ludzkiej„ wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Mejbaum-Katzenellenbogen. Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii uzyskała w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. ” Charakterystyka przeciwciał u pacjentów wysoko uczulonych oczekujących na przeszczep nerkowy” wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Mateja. W latach 1986 – 1997 pracowała w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, a od września 1997 – w Katedrze Biologii Molekularnej Uniwersytetu ZielonogórskiegoZainteresowania i profil badawczy

 • Molekularne metody badań zróżnicowania bakterii Escherichia coli w wodnych ekosystemach śródlądowych poddawanych presji antropogenicznej
 • Czynniki kształtujących strukturę genetyczną komensalnych Escherichia coli u różnych gatunków ssaków

Przebieg pracy zawodowej

(English)

 • 09/1998 – 06/2000   Deputy Director of the Institute of Biotechnology and Environmental Protection, Higher Pedagogical School in Zielona Góra, Poland
 • 09/1998 – 05/2001   Senate Member of Higher Pedagogical School in Zielona Góra, Poland
 • 05/2001 – 09/2002   Senate Member of University of Zielona Góra, Poland
 • 01/2015 – present   Senate Member of University of Zielona Góra, Poland

Prowadzone kierunki

(English)

 • General genetics
 • Molecular genetics
 • Molecular biology of microorganisms

Realizowane ważniejsze projekty

 • Wykorzystanie metod molekularnych w analizie porównawczej zróżnicowania genetycznego E.coli u różnych gatunków zdrowych ssaków.
 • Badanie zróżnicowania E.coli w wodach eutroficznych jezior województwa lubuskiego.
 • Genetyczne markery patogenności u komensalnych Escherichia coli
 • Ocena relacji pomiędzy polimorfizmem genomowym Escherichia coli a środowiskiem bytowania szczepów
 • Ocena relacji pomiędzy występowaniem genów patogenności a ich ekspresją u komensalnych E.coli izolowanych od zdrowych gospodarzy

Współpraca

 • Zakład Technologii Wody i Ścieków, Politechnika Gdańska
 • Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski