Kierunek Ochrona Środowiska z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Szanowni Państwo, kierunek Ochrona Środowiska otrzymał ocenę pozytywną zgodnie z uchwalą nr 388/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 sierpnia 2017 r.
Poziom prowadzonego kształcenia na kierunku ochrona środowiska spełnia kryteria jakościowej oceny programowej przyjęte przez Komisję.