KOMUNIKAT DZIEKANA 2

Wydziału Nauk Biologicznych UZ

z dnia 13 stycznia 2021 r.

 

Informuję, że w semestrze letnim 2020/2021 będą realizowane następujące przedmioty wybieralne:

 

na kierunku Biologia, 3 rok stacjonarne studia pierwszego stopnia:

PW14b -Bioróżnorodność entomofauny w różnych ekosystemach

PW15b -Enfomofauna krajobrazu rolniczego

PW16a -Biotechnologia roślin

PW17b – Szata roślinna Polski

PW18b – Biotechnologia w ochronie środowiska

 

na kierunku Biotechnologia, 1 rok stacjonarne studia pierwszego stopnia:

PW1a – Modelowanie matematyczne

PW2b –  Technologie bioproduktów

PW3a – Zwierzęta wykorzystywane w biotechnologii

 

na kierunku Biotechnologia, 2 rok stacjonarne studia pierwszego stopnia:

PW6a – Analiza instrumentalna

 

na kierunku Biotechnologia, 3 rok stacjonarne studia pierwszego stopnia:

PW12b – Profilowanie genetyczne

PW13a – Biotechnologia medyczna

PW14a – Innowacje w ochronie roślin

PW15a – Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

PW16a –  Inżynieria białek

 

na kierunku Turystyka i rekreacja, 1 rok stacjonarne studia pierwszego stopnia:

Fakultet 1c – Fotografia przyrodnicza i krajobrazowa

 

na kierunku Wychowanie fizyczne, 2 rok stacjonarne studia pierwszego stopnia:

PW – Gimnastyka zdrowotna,

PW – Unihokej,

PW- Futsal.

 

na kierunku Wychowanie fizyczne, 2 rok niestacjonarne studia pierwszego stopnia:

PW – Gimnastyka zdrowotna,

PW – Unihokej,

PW- Futsal.

 

na kierunku Wychowanie fizyczne, 3 rok stacjonarne studia pierwszego stopnia:

PW – Biegi długodystansowe,

PW – Wędrówki piesze,

PW – Rzuty

PW – Skoki

 

na kierunku Wychowanie fizyczne, 2 rok stacjonarne studia drugiego stopnia:

PW – Edukacja seksualna