KOMUNIKAT DZIEKANA

Informuję, że studenci pierwszych lat studiów stacjonarnych na kierunku: Biologia, Biotechnologia oraz Ochrona Środowiska (pierwszego i drugiego stopnia) zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu BHP.
Szkolenie odbędzie się w dniu 6.10.2017 r. w godz. 10.00-14.00 w Auli, ul. Podgórna 50

W związku z powyższym w dniu 6 października 2017 r.
ogłaszam godziny dziekańskie od 10.00 do 14.00
dla studentów pierwszych lat studiów na Wydziale Nauk Biologicznych