KOMUNIKAT DZIEKANA

Ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 4 października 2021 r.

od godz. 8.00 do godz. 16.00

dla wszystkich Studentów I roku Wydziału Nauk Biologicznych

Zapraszam Studentów pierwszego roku na spotkania organizacyjne zgodnie z poniższym harmonogramem. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

 

nazwa kierunku data godzina sala
Wychowanie fizyczne 4.10.2021 8.30-9.30 s. 115

budynek A-8

Biologia 4.10.2021 10.00-11.00 s. 115

budynek A-8

Turystyka i rekreacja 4.10.2021 11.30-12.30 s. 115

budynek A-8

Biotechnologia 4.10.2021 13.00-14.00 s. 115

budynek A-8

Żywienie człowieka i dietoterapia 4.10.2021 14.30-15.30 s. 115

budynek A-8

 

Przypominamy o zasadach obowiązujących na Uniwersytecie Zielonogórskim w czasie pandemii: DYSTANS, DEZYNFEKCJA I MASECZKI