Komunikat Dziekana

Informuję, że studenci pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia) zobowiązani są do odbycia

szkolenia z zakresu BHP

na kierunkach: Biologia, Biotechnologia oraz Biomonitoring i Zarządzanie Środowiskiem

szkolenie odbędzie się w dniu 2.10.2019r. w godz. 11.00-14.00 budynek A10, s. H044

na kierunku: Wychowanie fizyczne (st. stacjonarne) szkolenie odbędzie się w dniu 4.10.2019r. w godz. 8.00-12.00 budynek A0, aula

na kierunku: Wychowanie fizyczne (st. niestacjonarne) szkolenie odbędzie się w dniu 5.10.2019r. w godz. 8.00-12.00 budynek A10, s. H044