Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Komitet organizacyjny

Mgr Sebastian PilichowskiPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr Piotr RedaOpiekun Naukowy Konferencji

Prof. nadzw. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska – Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

Mgr Radosław Skrobania

Mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Tokarska-Osyczka

Komitet naukowy

Dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Instytut Biologii;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)

Prof. dr hab. Beata Gabryś (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych)

Prof. UP dr hab.  Katarzyna Potyrała (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji  Narodowej  w Krakowie, Wydział Pedagogiki)

Prof. UP dr hab. Alicja Walosik  (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji  Narodowej   w Krakowie, Instytut Biologii)

Prof. nadzw. dr hab. Ligia Tuszyńska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

Dr Elżbieta Roland (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych)

Dr Dorota Morka (Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)