JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – prof. dr hab. Jacek Semaniak

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UZ – prof. dr hab. Beata Gabryś

Dziekan Wydziału Matematycznego – Przyrodniczego UJK  – dr hab. inż. Barbara Gawdzik

Dyrektor Instytutu Biologii UJK – prof. dr hab. Grażyna Świderska – Kołacz

Prof. dr hab. Danuta Cichy – Honorowa Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

Prof. dr hab. Wiesław Stawiński – Honorowy Przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika


Organizacja Konferencji i druk publikacji dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

STRONA FUNDUSZU: https://www.wfosigw.zgora.pl