UWAGA
Przedłużono termin przesyłania zgłoszeń!

Rejestracja uczestnika, nadsyłanie tematów referatów i dokonanie wpłat: 31.05.2017 Przesłanie streszczenia wystąpienia w języku polskim: 31.05.2017 Przesłanie pełnego artykułu zgodnego z przedstawionymi niżej wymogami wraz z wszystkimi załącznikami, streszczeniami w języku polskim i angielskim: 30.06.2017

Wszystkie materiały proszę dostarczyć drogą elektroniczną na adres s.pilichowski@wnb.uz.zgora.pl


PLAN KONFERENCJI

Referat = 15 minut + 5 minut dyskusji

19.09.2017 (wtorek) [Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk]

9:30 – 10:30 Rejestracja
10:30 – 10:35 Uroczyste otwarcie konferencji przez Dziekan WNB UZ prof. dr hab. Beatę Gabryś
10:35 – 10:40 Powitanie gości Konferencji przez dr hab. Ilonę Żeber-Dzikowską, prof. nadzw. – współorganizatora Konferencji i Przewodniczącą Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
10:40 – 10:50 Omówienie spraw organizacyjnych i planu konferencji – mgr Sebastian Pilichowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

SESJA I (10:50 – 12:00) (4 referaty)

10:50 – 11:10 mgr Barbara Świątek, mgr Beata Wołos
Dlaczego metoda projektu?

11:10 – 11:30 dr Marcin M. Chrzanowski, mgr Joanna Lilpop
O rozumowaniu i metodzie naukowej w szkole, na egzaminie i w badaniach edukacyjnych.

11:30 – 11:50 dr hab., prof. nadzw. Alicja Walosik, dr inż. Piotr Bieniek
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w kształceniu formalnym – nadzieje i niepokoje.

11:50 – 12:00 dyskusja ogólna

I przerwa kawowa (12:00 – 12:20)

SESJA II (12:20 – 13:50) (4 referaty)

12:20 – 12:40 dr inż. Piotr Bieniek, dr hab., prof. nadzw. Alicja Walosik
Zmiany świadomości ekologicznej i środowiskowej na tle aktualnych uregulowań prawnych.

12:40 – 13:00 dr hab., prof. nadzw. Ilona Żeber-Dzikowska
Fobia szkolna – przyczyny, objawy, konsekwencje.

13:00 – 13:20 dr Elżbieta Buchcic
Edukacja przyrodnicza dorosłych.

13:20 – 13:40 dr hab., prof. nadzw. Ligia Tuszyńska, mgr Magdalena Kołodziejska
Ślad ekologiczny jako wskaźnik zrównoważonego rozwoju uczelni.

13:40 – 13:50 dyskusja ogólna

II przerwa kawowa (13:50 – 14:00)

SESJA III (14:00 – 15:10) (3 referaty)

14:00 – 14:20 dr Alina Stankiewicz
Uzdolnieni uczniowie o szkolnym nauczaniu biologii.

14:20 – 14:40 dr Anna Maria Wójcik
Środki dydaktyczne w pracowni biologicznej- spojrzenie z perspektywy nauczycieli i kandydatów do zawodu nauczyciela.

14:40 – 15:00 dr Ewa Gajuś-Lankamer
Poglądy przyszłych nauczycieli biologii na metodę badawczą.

15:00 – 15:10 dyskusja ogólna

I przerwa obiadowa (15:10 – 16:10)

SESJA IV (16:10 – 17:10) (3 referaty)

16:10 – 16:30 mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Tokarska-Osyczka, mgr Sebastian Pilichowski
Uczniowie zielonogórskich szkół a pomniki przyrody Zielonej Góry.

16:30 – 16:50 Magdalena Budzyńska, Barbara Chyra, Monika Mozdzelewska, Piotr Pawlak
Passio Biologica – zainwestuj w siebie” – studencki projekt upowszechniania eksperymentów i naturalnych środków dydaktycznych w nauczaniu.

16:50 – 17:10 mgr Sebastian Pilichowski
Jaki jest owad? Postrzeganie owadów przez uczniów szkół podstawowych.

17:10 – 17:20 dyskusja ogólna i zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

17:20 Zebranie Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

20.09.2017 (środa)

Wycieczka (10:00 – 16:00)

Wieczór integracyjny (18:30 – 23:00)

 

21.09.2017 (czwartek)

SESJA V (10:00 – 11:10) (3 referaty)

10:00 – 10:20 dr Józef Krawczyk
Lekcje w terenie i naturalne środki dydaktyczne – nowoczesne nauczanie czy powrót do dobrych tradycji?

10:20 – 10:40 dr hab. Małgorzata Nodzyńska, dr Paweł Cieśla
Eksperymenty przyrodnicze w nauczaniu nieformalnym.

10:40 – 11:00 mgr arch. kraj. Agnieszka Malinowska
Edukacja przyrodnicza poza salą dydaktyczną.

11:00 – 11:10 dyskusja ogólna

III przerwa kawowa (11:10 – 11:30)

SESJA VII (11:30 – 12:40) (3 referaty)

11:30 – 11:50 dr Paweł Cieśla, dr hab. Małgorzata Nodzyńska
Wycieczki edukacyjne wspierane TI.

11:50 – 12:10 mgr inż. Magdalena Urbaniak
Tereny edukacji przyrodniczej jako obszary zieleni o charakterze dydaktycznym.

12:10 – 12:30 MSc Bartosz Łysakowski, MSc Julia Nitsche, MSc Oliver Mojecki
Program edukacyjny „Szkoła w Zoo” Ogrodu Zoologicznego Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr w Cottbus.

12:30 – 12:40 dyskusja ogólna

II przerwa obiadowa (12:40 – 14:00)

Zakończenie konferencji (14:00 – 14:20)

Wspólny wyjazd komunikacją miejską do Ogrodu Botanicznego UZ dla chętnych (14:40