Konkurs na stanowisko typu Post-doc

Katedra Biologii i Genetyki Medycznej ogłasza konkurs na stanowisko typu Post-doc (1 etat)
Katedra Biologii i Genetyki Medycznej poszukuje osoby na stanowisko Post-doc w ramach projektu NCN OPUS14 NZ3, pt. „Poznanie molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach zapalnych skóry, na przykładzie łuszczycy”

Wymagania:

 • Stopień doktora nauk biologicznych lub dziedzin pokrewnych
 • Znajomość technik biologii molekularnej i biologii komórki, w szczególności prowadzenia
  hodowli komórek ludzkich, analiz transkryptomicznych i proteomicznych, także mikroskopowych
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań nad komórkowymi modelami chorób genetycznych
 • Umiejętność pracy w zespole oraz silna motywacja do pracy badawczej
 • Dobra znajomość naukowego języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Gotowość do uczestnictwa w wyjazdach naukowych i szkoleniowych (krajowych izagranicznych)
 • Dorobek naukowy w postaci publikacji lub komunikatów na konferencjach

Opis zadań:

 • Realizacja projektu dotyczącego molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu,potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach zapalnych skóry, na przykładziełuszczycy
 • Uczestnictwo w planowaniu i prowadzeniu doświadczeń, analizie wyników orazprzygotowywaniu manuskryptów publikacji

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ3
Termin składania ofert: 1 października 2018 r., 24:00
Forma składania ofert: poczta e-mail lub osobiście
Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 6000 zł brutto brutto miesięcznie przez okres 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Podanie, wraz z następującymi załącznikami:

 • Podanie, wraz z załącznikami, jak poniżej
 • CV
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych
 • lista publikacji, lista komunikatów konferencyjnych, lista nagród i wyróżnień
 • informacje o udziale w realizacji projektów badawczych oraz o udziale w szkoleniach,kursach lub warsztatach
 • dokumenty potwierdzające znajomość technik biologii molekularnej i biologii komórki orazdoświadczenie w prowadzeniu badań nad komórkowymi modelami chorób ludzkich
 • podpisane oświadczenie następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowychzawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnegopostępowania rekrutacyjnego na stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów nastanowiska Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danychz dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a omożliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa nazgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej”

należy składać na adres: Katedra Biologii i Genetyki Medycznej (pok. A237), Wydział
Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk,
lub elektronicznie
(wyłącznie pliki w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako skany dokumentów) na adres: mgabig@biol.ug.edu.pl oraz barbara.wojnowska@biol.ug.edu.p