prof. dr hab. Leszek Jerzak

prof. dr hab. Leszek Jerzak

Biuro: bud. A-8 p. 514
Telefon: +48683287872
Email: l.jerzak@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Dyrektor Instytutu,
Kierownik Katedry


Wykształcenie i rozwój naukowy:

W latach 1974-1978 uczęszczał do VII Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Ukończył studia na kierunku biologia w WSP w Słupsku (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy). Rozprawę doktorską obronił w Instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym w 1990 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych został mu nadany w 2003 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 15 sierpnia 2011 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk biologicznych (procedurę przeprowadzono na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu).Zainteresowania i profil badawczy

 • Biologia i ekologia krukowatych (Corvidae)
 • Urbanizacja sroki Pica pica
 • Biologia i ekologia rozrodu dzięcioła średniego Dendrocopus medius
 • Stan i zmiany awifauny województwa lubuskiego
 • Ochrona przyrody i zarządzanie jej zasobami – NATURA 2000

Realizowane ważniejsze projekty

 • Muzeum Bociana Białego w Kłopocie
 • Ochrona płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych woj. lubuskiego
 • Zielonogórski Ogród Botaniczny
 • Parametry hematologiczne bociana białego odbywającego lęgi w różnych środowiskach

Współpraca

 • Dr. David Martín Gálvez – University of Sheffield
 • Prof. Dr. Brendan Kavanagh – Royal College of Surgeons in Ireland – Medical University of Bahrain
 • Prof. Dr. Chuck Trost – Idaho State University
 • Prof. Dr. Dieter Wallschlaeger – Universitaet Potsdam
 • Prof. Dr. Zhang Zheng Wang – Normal University, Beijing

Publikacje

Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.

2020

 • Morelli F., Benedetti Y., Jerzak L., Kubecka J., Delgado J. D. 2020. Combining the potential resilience of avian communities with climate change scenarios to identify areas of conservation concern. Ecological Indicators, Vol. 116: 1-8.
 • Kamiński P., Jerzak L., Kasprzak M., Kartanas E., Bocheński M., Hromada M., Baszyński J., Kozera W., Woźniak A., Ulrich W. 2020. Do agricultural environments increase the reproductive success of White Stork Ciconia ciconia populations in South-Western Poland? Science of the Total Environment, Vol. 702: 275-289.
 • Frątczak M., Vargová B., Tryjanowski P., Majláth I., Jerzak L., Kurimský J., Cimbala R., Jankowiak Ł., Conka Z., Majláthová V. 2020. Infected Ixodes ricinus ticks are attracted by electromagnetic radiation of 900 MH. Ticks and Tick-borne Diseases, 11 (4): 1-6.
 • Łopińska A., Indykiewicz P., Skiebe E., Pfeifer I., Trček J., Jerzak L., Minias P., Nowakowski J., Ledwoń M., Betleja J., Wilharm G. 2020. Low Occurrence of Acinetobacter baumannii in Gulls and Songbirds. Polish Journal of Microbiology, 69 (1): 85-90.
 • Skoracki M., Sikora B., Jerzak L., Hromada M. 2020. Tanopicobia gen. nov., a new genus of quill mites, its phylogenetic placement in the subfamily Picobiinae (Acariformes: Syringophilidae) and picobiine relationships with avian hosts. PLoS One, 15 (1): 1-15

2019

 • Orłowski G., Karg J., Jerzak L., Bocheński M., Profus P., Książkiewicz-Parulska Z., Zub K., Ekner-Grzyb A., Czarnecka J. 2019. Linking land cover satellite data with dietary variation and reproductive output in an opportunistic forager: Arable land use can boost an ontogenetic trophic bottleneck in the White Stork Ciconia ciconia. Science of the Total Environment: 646: 491-502.
 • Morelli F., Benedetti Y., Moravec D., Jerzak L., Tryjanowski P., Liang W., Moller A. P. 2019. Global congruence between cuckoo species richness and biodiversity hotspots. Biological Conservation, Vol. 232: 28-34.
 • Ciebiera L., Jerzak L., Nowak-Chmura M., Bocheński M. 2019. Ticks (Acari: Ixodida) on birds (Aves) migrating through the Polish Baltic coast. Experimental and Applied Acarology, Vol. 77, iss. 2: 241-251.

2018

2017

 • Federico Morelli, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski 2017. Case study 1. Bird as indicators of HNV: Case study in farmlands from Central Italy. W: Birds as useful indicators of high nature value farmlands. Eds. F. Morelli, P. Tryjanowski. Cham: Springer International Publishing, 2017: 71-88.
 • Federico Morelli, Anders Pape Moller, Emma Nelson, Yanina Benedetti, Muriel Tichit, Petra Šimová, Leszek Jerzak, Marco Moretti, Piotr Tryjanowski 2017. Cuckoo as indicator of high functional diversity of bird communities: a new paradigm for biodiversity surrogacy. Ecological Indicators. Vol. 72: 565-573.
 • Piotr Tryjanowski, Federico Morelli, Peter Mikula, Anton Krištin, Piotr Indykiewicz, Grzegorz Grzywaczewski, Jakub Kronenberg, Leszek Jerzak 2017. Bird diversity in urban green space: a large-scale analysis of differences between parks and cemeteries in Central Europe. Urban Forestry & Urban Greening Vol. 27: 267-271.
 • Łukasz Dylewski, Przemysław Kurek, Blanka Wiatrowska, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski 2017. Man-made perching sites – electricity pylons accelerate fleshy-fruited plants succession in farmlands. Flora, Vol. 231: 51-56.
 • Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Paul G. Higgins, Marie T. Poppel, Ulrike Blaschke, Sarah Leser, Christine Heider, Magdalena Heindorf, Paul Brauner, Udo Jäckel, Karin Böhland, Christiane Cuny, Andżelina Łopińska, Piotr Kamiński, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Marcin Tobółka, Katarzyna M. Żołnierowicz, Joachim Siekiera, Harald Seifert, Stéphanie Gagné, Suzana P. Salcedo, Michael Kaatz, Franziska Layer, Jennifer K. Bender, Stephan Fuchs, Torsten Semmler, Ivonne Pfeifer, Leszek Jerzak 2017. Relatedness of wildlife and livestock avian isolates of the nosocomial pathogen Acinetobacter baumannii to lineages spread in hospitals worldwide. Environmental Microbiology (in print): 1-36

2016

2015

 

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 • Jerzak L., Sparks T. H., Kasprzak M., Bocheński M., Kamiński P., Wiśniewska E., Mroczkowski S., Tryjanowski P. 2010. Blood chemistry in white stork Ciconia ciconia chicks varies by sex and age. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 156: 144-147.
 • Kuczyński L., Antczak M., Czechowski P., Grzybek J., Jerzak L., Zabłocki P., Tryjanowski P. 2010. A large scale survey of the great grey shrike Lanius excubitor in Poland: breeding densities, habitat use and population trends. Annales Zoologici Fennici. Vol. 47, 67-78.
 • Zhengmei Wang, Yong Wang, Jerzak L., Zhengwang Zhang. 2010. Nest site selection of the magpie Pica pica sericea in Beijing of China. Studia Biologica 4, no 1: 1-12.

2009

 

2008

 

 • Hubálek Z., Wegner E., Halouzka J., Tryjanowski P., Jerzak L., Ikutová S., Rudolf I., Kruszewicz A., Jaworski Z., Włodarczyk R. 2008. Serologic Survey of Potential Vertebrate Hosts for West Nile Virus in Poland. Viral Immunology, Volume 21, Number 2: 247-254.
 • Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.) 2008. Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. ARW „Pomorze”, Bydgoszcz.
 • Jerzak L. [red.] 2008. Opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra.
 • Jerzak L., Knast M., Kolasińska M., Bocheński M., Czechowski P, Kosicki J. Z. 2008. Liczebność, zagęszczenie i miejsca lęgowe sroki Pica pica w Zielonej Górze. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.) 2008. Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. ARW „Pomorze“, Bydgoszcz: 446-453.
 • Bocheński M., Czechowski P., Jerzak L. 2008. Zanik populacji lęgowej dzierlatki Galerida cristata w Zielonej Górze. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.) 2008. Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. ARW „Pomorze”, Bydgoszcz: 124-128.
 • Jędro G., Czechowski P., Tomiałojć L., Jerzak L. 2008. Liczebność, zagęszczenie i miejsca lęgowe grzywacza Columba palumbus na Cmentarzu komunalnym w Legnicy w latach 2004-2006. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.) 2008. Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. ARW „Pomorze”, Bydgoszcz: 477-481.
 • Jerzak L., Mizera T., Bocheński M., Czechowski P., Kalisiński M., Szara A. 2007. Kolonie kormorana Phalacrocorax carbo sinesis na środkowym Nadodrzu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 63, 5: 51-65.

2007

 

 • Kamiński P., Kurhalyuk N., Kasprzak M., Jerzak L., Tkachenko H., Szady-Grad M. 2007. Interakcje pierwiastków a aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi piskląt bociana białego Ciconia ciconia. W: Zielińska-Psuja B., Orłowski J. (red.) Wybrane zagadnienia interakcji ksenobiotyków. Pol. Tow. Toksykol., Poznań, Wyd. Nauk. Uniw. Med. w Poznaniu: 55-64.
 • Jerzak L., Gabryś G. [red.] 2007. Bory Lubuskie: Leśny Kompleks Promocyjny. Nadleśnictwo Lubsko, Lubsko, pp. 220.
 • Wojciechowski Z., Janiszewski T., Jerzak L. 2007. Sroka Pica pica. W: Sikora A. et al. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 468-469.
 • Ewa Kulczykowska, Mariusz Kasprzak, Hanna Kalamarz, Michal Kuriata, Marta Nietrzeba, Leszek Jerzak and Piotr Kaminski, Melatonin and thyroxine response to pollution in white stork nestlings (Ciconia ciconia): Aspects of rhythmicity and age, Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, Volume 146, Issue 3, September 2007, Pages 392-397.
  (Artykuł w serwisie ScienceDirect)

2006

 

 • (Red.) Piotr Tryjanowski, T. H. Sparks, Leszek Jerzak, The White Stork in Poland / .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2006, 500 s. .- ISBN: 83-60247-35-8
 • Marcin Bocheński, Leszek Jerzak, Behaviour of the White Stork Ciconia ciconia: a review // W: The white stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2006 – s. 301–330 .- ISBN: 83-60247-35-8
 • Mariusz Kasprzak, Anna Ponińska, Leszek Jerzak, Ewa Kulczykowska, Day-night variations in hematological parameters in wild juvenile White Storks Ciconia ciconia // W: The white stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2006 – s. 345–348 .- ISBN: 83-60247-35-8
 • Mariusz Kasprzak, Leszek Jerzak, Elżbieta Wołk, Marcin Bocheński , Red blood cell parameters in juvenile White Storks Ciconia ciconia with reference to chick development in various weather conditions // W: The white stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2006 – s. 365–378 .- ISBN: 83-60247-35-8
 • Piotr G. Jabłoński, Sang Don Lee, Leszek Jerzak, Innate plasticity of a predatory behavior: nonlearned context dependence of avian flush-displays // Behavioral Ecology .- 2006, Vol.17, s. [8] : bibliogr.il.rys.tab.wykr.summ. .- http://beheco.oxfordjournals.org/
 • Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak , Migrations of waders (Charadrii) in the middle Odra valley (W Poland) // The Ring .- 2006, Vol. 28, no 1, s. 3–18 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
 • Jan Pinowski, Barbara Pinowska, Mirosława Barkowska, Leszek Jerzak, Piotr Zduniak, Piotr Tryjanowski, Significance of the breeding season for autumnal nest-site selection by Tree Sparrows Passer montanus // Acta Ornithologica .- 2006, Vol. 41, no 1, s. 83–87 : bibliogr.tab.wykr.summ.
 • Jan Pinowski, Andrzej Haman, Leszek Jerzak, Barbara Pinowska, Mirosława Barkowska, Andrzej Grodzki, Krzysztof Haman, The thermal properties of some nests of the Eurasian Tree Sparrow Passer montanus // Journal of Thermal Biology .- 2006, Vol. 31, no 7, s. 573—581

2005

 

Wypromowani doktorzy:

dr Marcin Bocheński
dr Marcin Bocheński
dr Paweł Czechowski.
dr Paweł Czechowski
dr Olaf Ciebiera
dr Olaf Ciebiera
dr Ireneusz Kaługa
dr Ireneusz Kaługa
dr Andżelina Łopińska
dr Andżelina Łopińska
dr Justyna Chachulska
dr Justyna Chachulska

Doktoranci (otwarty przewód):

mgr Ewa Burda
mgr Ewa Burda
mgr Łukasz Czajka
mgr Łukasz Czajka
mgr Małgorzata Oszkinis-Golon
mgr Małgorzata Oszkinis-Golon