prof. dr hab. Lidia Latanowicz

prof. dr hab. Lidia Latanowicz

Biuro: bud. A-8 p. 512
Telefon: +48683287329
Email: l.latanowicz@wnb.uz.zgora.pl


Wykształcenie i rozwój naukowy:

 • Liceum Ogólnokształcące im Dąbrówki w Poznaniu (1958-1962)
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek fizyka, praca magisterska „Pomiar czasu relaksacji podłużnej T1 roztworów etanolu w czterochlorku węgla i chloroformie”, w Poznaniu (1962-1967)
 • doktor nauk fizycznych, rozprawa doktorska „Badania niewodnych roztworów elektrolitów metodą jądrowego rezonansu paramagnetycznego. Roztwory soli diamagnetycznych w metanolu”, Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1976.
 • doktor habilitowany nauk fizycznych, rozprawa habilitacyjna „Procesy magnetycznej relaksacji jądrowej w obecności fluktuacji części radialnej oddziaływania dipolowego”, Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1988.
 • profesor nauk chemicznych (postanowienie Prezydenta RP z 2008 r., postępowanie – Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu)

Przebieg pracy zawodowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Katedra Fizykii Doświadczalnej (w latach 1967-1970)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Studium Doktoranckie (w latach 1970-1974)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Zakład Radiospektroskopii (w latach 1974-1994)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Doświadczalnej (w latach 1994-2001)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Zakład Biofizyki, Zakład Biochemii i Biologii Komórki oraz Zakład Biotechnologii (w latach 2001-2007)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Biotechnologii, Pracownia Biofizyki (od 2007 roku)

Współpraca

 • University of South Africa (UNISA), Pretoria, Republika Afryki Południowej.
 • Institut für Organische Chemie, Freie Universität Berlin, Niemcy.
 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.
 • Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

WYBRANE PUBLIKACJE

Monografie

 • L. Latanowicz, Badanie niewodnych roztworów elektrolitów metodą jądrowego rezonansu paramagnetycznego, Poznań “Wydawnictwo Naukowe UAM” 1976, 48 s., seria “Chemia” nr 22.
 • L. Latanowicz, Procesy magnetycznej relaksacji jądrowej w obecności fluktuacji części radialnej oddziaływania dipolowego, Poznań “Wydawnictwo NaukoweUAM” 1988, 65s, seria “Fizyka” nr59.
 • L. Latanowicz, L. Latosińska, Promieniowanie ultrafioletowe a środowisko, Zielona Góra “Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej” 2000, 119 s.
 • L. Latanowicz, H. H. Limbach, Ch. Hoelger Magnetyczna relaksacja jądrowa w układach z wiązaniem wodorowym, w zbiorze Zjawiska Relaksacji Molekularnej pod red. J. P. Hawranka i L.Sobczyka, Wrocław “Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego” 1999, s. 95 – 117, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2123.

Publikacje filadelfijskie

 • Z. Pajak, J. Angerer, E. Szczesniak, W. Wróż, L. Mielniczuk, Rotational correlation times of aromatic and heteroaromatic molecules by proton spin lattice relaxation, “Acta Physica Polonica” 1970, vol. A38, pp. 91 – 94.
 • L. Latanowicz, Z. Pajak, Negative solvatation of diamagnetic ions in methanol, “Chemical Physics Letters” 1976, vol. 38, pp. 166 – 170.
 • Z. Pajak, L. Latanowicz, NMR relaxation study of diamagnetic ions solvatation in methanol solution, “Acta Physica Polonica” 1978, vol. A53, pp. 555 – 569.
 • Z. Pajak, L. Latanowicz, K. Jurga, Rotational diffusion tensor of cyclohexene molecule determined from selective measurements of T1 , “Berichte der Bunsengesselshaft für Physikalishe Chemie” 1980, vol. 84, p.p 769 –775.
 • Z. Pajak, L. Latanowicz, K. Jurga, Rotational diffusion in liquid 1,4 – cyclohexadiene, “Berichte der Bunsengesselshaft für Physikalishe Chemie” 1983, vol. 87, pp. 143 – 148.
 • E. R. Andrew, L. Latanowicz, Solid state proton transfer dynamics and the proton NMR second moment and proton relaxation rates, “Journal of Magnetic Resonance” 1986, vol. 68, pp. 232 – 239.
 • L. Latanowicz, Proton transfer dynamics in solution by NMR relaxation, “Berichte der Bunsengesselshaft für Physikalishe Chemie” 1987, vol 91, pp 237 – 241.
 • Z. Pajak, L. Latanowicz, Nuclear magnetic relaxation and spin jumping between three unequal potential wells, “Berichte der Bunsengesselshaft für Physikalische Chemie” 1989, vol. 93, pp. 1440 – 1450.
 • Z. Pajak, L. Latanowicz, A. Katrusiak, NMR study of molecular motions in 1,3 – cyclohexanedione, “Phys. Status. Solidi (a)” 1992, vol. 130, pp. 421 – 428.
 • E. Knop, L. Latanowicz, E. C. Reynhardt, Solid state NMR relaxation and hindered rotation in fully asymmetrical local environment, “Berichte der Bunsengesselshaft für Physikalische Chemie” 1993, vol. 97, pp. 1457 – 1466.
 • L. Latanowicz, E.C.Reynhardt, E. R. Andrew, Second moment of an NMR spectrum of a solid narrowed by molecular jumps in periodic potential wells with nonequivalent sites, “Journal of Magnetic Resonance” 1994, vol. A 107, pp. 194 – 202.
 • L. Latanowicz, Z. Pajak, NMR relaxation and molecular reorientation over unequal potential barriers, “Molecular Physics” 1994, vol. 82, pp. 1187 – 1202.
 • L. Latanowicz, E. Reynhardt, An nuclear magnetic relaxation investigation of proton dynamic in solid a – D glucose, “Berichte der Bunsengesselshaft für Physikalische Chemie” 1994, vol. 98, pp. 818 –824 .
 • L. Latanowicz, E. C. Reynhardt, R. Utrecht, W. Medycki, Nuclear magnetic resonance investigation of intramolecular motions in methylpyranosides, “Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie” 1995, vol. 99, pp. 152 – 158 .
 • E. C. Reynhardt, L. Latanowicz, Molecular motions in solid saccharides studied by NMR spectroscopy, “Chemical Physics Letters” 1996, vol .251, pp. 235 – 241.
 • L. Latanowicz, E. C. Reynhardt, Dipolar NMR spectrum of a solid narrowed by a complex molecular motion, “Journal of Magnetic Resonance” 1996, vol. A121, pp. 23 – 32 .
 • L. Latanowicz , E. C. Reynhardt, Nuclear spin – lattice relaxation and complex motions in polycrystalline solids, “Molecular Physics” 1997, vol. 90, pp. 107 – 118 .
 • W. Medycki, E. C. Reynhardt, L. Latanowicz, 1H and 2H NMR relaxation study of hydrogen bond dynamics in solid naphthazarin A and C, “Molecular Physics” 1998, vol. 93, pp. 323 – 328.
 • E. C. Reynhardt, L. Latanowicz, 1H and 2H NMR relaxation in hydrogen bonded solids due to a complex motion: classical jumps over a barrier and incoherent tunneling, “Journal of Magnetic Resonance” 1998, vol. 130, pp. 195-208.
 • U. Langer, Ch. Hoelger, B.Wehrle, L. Latanowicz, E. Vogel, H.-H. Limbach, 15N NMR study of proton localization and proton transfer thermodynamics and kinetics in polycrystalline porphycene, “Journal of Physical Organic Chemistry” 2000, vol. 13, pp. 23-34.
 • U. Langer, L. Latanowicz, Ch. Hoelger, G. Buntkowsky, H. M Vieth, H. H. Limbach, 15N and 2H NMR relaxation and kinetics of stepwise double proton and deuteron transfer in polycrystalline tetraaza [14] annulene, “Physical Chemistry and Chemical Physics” 2001, vol. 3, pp. 1446 – 1458.
 • L. Latanowicz, E. C. Reynhardt,Quantum mechanical and classical dynamics of double proton transfer in the hydrogen bond,”Chemical Physics Letters” 2001, vol. 341, pp. 561-567.
 • M. J. Potrzebowski, S. Kaźmierski, M. Michalska, S. Olejniczak, W. Ciesielski and L. Latanowicz, Investigation of structure and motional behavior of 1,6:3,4 -dianhydro-2-O-tosyl-- D- galactopyranose in solution by means of multiple-field NMR spectroscopy, “Journal of Molecular Structure” 2001, vol. 597, pp. 7-19 .
 • A. Timoszyk, Z. Gdaniec, L. Latanowicz, The effect of polysialic acid on molecular dynamics of model membranes studied by 31P NMR spectroscopy “Solid State Nuclear Magnetic Resonance” 2004, vol. 25, pp 142—145.
 • L. Latanowicz, E. C. Reynhardt, J. Boguszyńska, Complex dynamics of proton and deuteron transfer in double hydrogen bond of benzoic acid isotopes, “Journal of Molecular Structure” 2004, vol. 710, pp. 111—117.
 • L. Latanowicz, Proton spin-lattice relaxation of tunneling methyl groups : calculation of the time dependent correlation functions, “Journal of Physical Chemistry A” 2004, vol. 108, pp 11172—11182.
 • L. Latanowicz, W. Medycki, R. Jakubas, The effect of low-temperature dynamics of the dimethylammonium group in na modelowe błony biologiczne metodą jedno i dwuwymiarowej Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego”. 13 stycznia2006 roku Rada Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu nadała mgr Annie Timoszyk tytuł doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.