dr Marcin Bocheński

dr Marcin Bocheński

Biuro: bud. A-8 p. 511
Telefon: +48683287336
Email: m.bochenski@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Adiunkt


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Absolwent kierunku ochrona środowiska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskał na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. Obserwacjami i badaniami ptaków zajmuje się od ponad 15 lat. Autor wielu publikacji naukowych, głównie z zakresu ekologii ptaków oraz opracowań i ekspertyz przyrodniczych. Szczególną uwagę poświęca ekologii bociana białego i awifaunie województwa lubuskiego. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Ochrony Przyrody na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.