mgr Marcin Warchałowski

mgr Marcin Warchałowski

Biuro: bud. A-8 p. 217
Telefon: +48683287318
Email: muflon.1985@tlen.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Doktorant


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Ukończył studia na kierunku biologia stosowana na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pracę magisterską wykonał pod kierunkiem dr Magdaleny Moski. Pracę doktorską wykonuje pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Gabrysia.