dr hab. prof. nadzw. Marian Giertych

dr hab. prof. nadzw. Marian Giertych

Biuro: bud. A-8 p. 520
Telefon: +48683287862
Email: m.giertych@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Profesor nadzwyczajny


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na wydziale biologii, kierunek biologia, specjalność biologia środowiskowa ukończone w 1990 roku. Praca magisterska pod tytułem: Klasyfikacja ornitologiczna i ocena charakteru awifauny lęgowej jezior eutroficznych na przykładzie Rynny Kórnicko-Zaniemyskiej wykonana została pod kierunkiem prof. Z. Boguckiego w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków. Praca doktorska pt. „Fenole jako wskaźnik reakcji sosny zwyczajnej na warunki skażonego środowiska” wykonana pod kierunkiem prof. P. Karolewskiego obroniona w 1999 na Wydziale Leśnym, Akademii Rolniczej im Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia uzyskałem w 2010 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w oparciu o rozprawę habilitacyjną zatytułowaną: „Interakcje rośliny – roślinożercy na przykładzie drzew i owadów”.Zainteresowania i profil badawczy

Przedmiotem zainteresowań są zagadnienia ze styku dwóch dziedzin ekofizjologii roślin drzewiastych i entomologii eksperymentalnej. Wszelkie aspekty interakcji roślin drzewiastych i foliofagów oraz rolę czynników wpływających na wzajemne oddziaływania między tymi dwoma grupami organizmów. Badania dotyczą głównie zróżnicowania w strategiach obronnych drzew przed foliofagami, czynników wpływających na wybór miejsca żerowania owadów oraz wpływu jakości pokarmu i temperatury na parametry wzrostowe i przeżywalność wybranych owadów. Prace te obejmują zarówno eksperymenty terenowe jak i laboratoryjną z hodowlę owadów. Zainteresowania ostatnich lat dotyczą również interakcji między drzewami a owadami minującymi i tworzącymi galasy oraz mechanizmów powstawania galasów.


Przebieg pracy zawodowej

Od 1990 Polska Akademia Nauk, Instytut Dendrologii, w Kórniku. Od marca 2010 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Botaniki i Ekologii Roślin.


Prowadzone kierunki

(English)

 • Plant systematics
 • Statistics for naturalist
 • Statistics in environmental studies
 • Scientific comunication

Realizowane ważniejsze projekty

 • Ekofizjologiczne aspekty współwystępowania Cameraria ohridella i Guignardia aesculi na kasztanowcu zwyczajnym (Aesculus hippocastanum)”.. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. (2013-2016)
 • Interakcje między owadami tworzącymi galasy a drzewami z rodzaju Quercus. Nr 2107/B/P01/2009/37 (2009-2012)
 • Strategie obronne roślin drzewiastych o zróżnicowanych wymaganiach świetlnych na żerowanie owadów. Nr 2 P04F 064 27 (2004-2007).
 • Mechanizmy reakcji obronnych sosny zwyczajnej i dębu szypułkowego a preferencje żywieniowe brudnicy mniszki i brudnicy nieparki. Nr 5 P06H 036 18 (1999-2002).
 • Rola czynników zewnętrznych i wewnętrznych w bioindykacji skażenia środowiska przy pomocy związków fenolowych. Nr 6PO4G 065 08 (1995-1996).
 • Mechanizmy reakcji i dziedziczenie stopnia tolerancji u sosny zwyczajnej w warunkach skażonego środowiska. (SO2, HF, Al+3). Nr 6 P2O5 079 06 (1994-1996),
 • Wpływ zanieczyszczeń środowiska na rozmnażanie generatywne sosny zwyczajnej. Nr 6 P2O5 033 07 (1994-1998),
 • Ekofizjologiczne mechanizmy wrażliwości sosny zwyczajnej i dębu szypułkowego na skażenia środowiska przez związki azotu i siarki. Nr 6 PO4F 004 12 (1997-1999).
 • Reakcja roślin drzewiastych na wpływ czynników biotycznych w środowisku zmieniającym się na skutek antropopresji. Nr 6 P04G 032 21 (2001-2004),
 • Wpływ chemizmu gospodarza i warunków świetlnych na żerowanie foliofagów na liściach krzewów podszytu leśnego. Nr N309 002 31/0246 (2006-2009).

Współpraca

 • Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 • Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wybrane publikacje

 1. Giertych. M.J., Karolewski P., Oleksyn J. 2015. Carbon allocation in seedlings of deciduous tree species depends on their shade tolerance. Acta Physioplogiae Plantarum 37: (10), Article number 216, 15p
 2. Łukowski A., Mąderek E., Giertych M.J., Karolewski P. 2015. Sex Ratio and Body Mass of Adult Altica brevicollis coryletorum and Gonioctena quinquepunctata Beetles are Affected by Insect Age and Light Conditions PLoS ONE DOI: 10.1371/journal.pone.0144718
 3. Łukowski A., Giertych M.J., Walczak U., Baraniak E., Karolewski P. 2017. Light conditions affect the performance of Yponomeuta evonymellus on its native host Prunus padus and the alien Prunus serotina Bulletin of Entomological Research 107: (2) 208-216  DOI: 10.1017/S0007485316000791
 4. Guzicka M., Karolewski P., Giertych M.J. 2017. Structural modification of Quercus petraea leaf caused by Cynips quercusfolii – histological study of galls. Journal of Plant Interactions 12: 7-13, doi:10.1080/17429145.2016.1269214
 5. Pawłowski T.A., Staszak A.M., Karolewski P., Giertych M.J. 2017. Plant development reprogramming by Cynipid gall wasp – proteomic analysis. Acta Physioplogiae Plantarum 39:114 DOI 10.1007/s11738-017-2414-9
 6. Nowak-Dyjeta K., Giertych M. J., Thomas P., Iszkuło G. 2017. Males and females of Juniperus communis L. and Taxus baccata L. show different seasonal patterns of nitrogen and carbon content in needles. Acta Physioplogiae Plantarum 39: 191.
 7. Karolewski P.,  Łukowski A., Walczak U.,  Baraniak E., Mucha J., Giertych M.J. 2017. Larval food affects oviposition preference, female fecundity and offspring survival in Yponomeuta evonymellus Ecological Entomology 42(5):657-667 DOI: 10.1111/een.12428
 8. Jagiełło R., Baraniak E., Karolewski P., Łakomy P., Behnke-Borowczyk J., Walczak U., Giertych M.J. 2017. Ecophysiological aspects of the interaction between Cameraria ohridella and Guignardia aesculi on Aesculus hippocastanum. Dendrobiology 78: 146-156. doi: 10.12657/denbio.078.014
 9. Jasiczek N., Giertych M.J., Suszka J. 2017. Wpływ jemioły (Viscum album) na jakość nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris). Sylwan 161(7): 558-564.
 10. Pilichowski S., Giertych M. J. 2017. Gall abundance and leaf size as factors affecting the hypersensitive reaction in the common beech (Fagus sylvatica). Baltic Forestry 23(3): 608-611.
 11. Jagiełło R., Walczak U., Iszkuło G., Karolewski P., Baraniak E., Giertych M.J. 2018. Impact of Cameraria ohridella on Aesculus hippocastanum growth and long-term effects of trunk injection with pesticides. International Journal of Pest Management https://doi.org/10.1080/09670874.2018.1454630
 12. Łukowski A., Giertych M.J, Zadworny M., Mucha J., Karolewski P. 2015. Preferential Feeding and Occupation of Sunlit Leaves Favors Defense Response and Development in the Flea Beetle, Altica brevicollis coryletorum – A Pest of Corylus avellana. PLOS One10(4): e0126072. doi:10.1371/journal.pone.0126072
 13. Mąderek E., Łukowski A., Giertych M.J., Karolewski P. 2015. Influence of native and alien Prunus species and light conditions on performance of the leaf beetle Gonioctena quinquepunctata. Entomologia Experimentalis et Applicata 155: 193-205. PDF
 14. Pilichowski S., Pazio D., Giertych M.J. 2014. Factors associated with the distribution and size of Adelges abietis (Homoptera: Adelgidae) galls on a several years old spruce (Picea abies) plantation. Entomologica Fennica 25:161-169.
 15. Karolewski P., Jagodziński A.M., Giertych M.J., Łukowski A., Baraniak E., Oleksyn J. 2014. Invasive Prunus serotina – a new host for Yponomeuta evonymellus (Lepidoptera: Yponomeutidae)? European Journal of Entomology 111(2): 227–236. PDF
 16. Giertych M.J., Jagodziński A.M., Karolewski P. 2013. Spatial distribution of Cynips quercusfolii (Hymenoptera: Cynipidae) galls on leaves and within the crowns of oak trees. European Journal of Entomology 110(4): 657-661. PDF
 17. Karolewski P., Giertych M.J., Żmuda M., Jagodziński A.M., Oleksyn J. 2013. Season and light affect constitutive defenses of understory shrub species against folivorous insects. Acta Oecologica 53: 19-32. PDF
 18. Iszkuło G., Didukh Y., Giertych M.J, Jasińska A.K., Sobierajska K., Szmyt J. 2012. Weak competitive ability may explain decline of Taxus baccata. Annals of Forest Science 69(6): 705-712 PDF
 19. Giertych M.J., Suszka J. 2011. Consequences of cutting off distal ends of cotyledons of Quercus robur acorns before sowing. Annals of Forest Sciences 68:433–442.
 20. Giertych M.J., Suszka J. 2010. Influence of cutting off distal ends of Quercus robur acorns on seedling growth and their infection by the fungus Erysiphe alphitoides in different light conditions. Dendrobiology 64: 65-70.
 21. Iszkulo G., Jasinska A.K., Giertych M.J., Boratynski A. 2009. Do secondary sexual dimorphism and female intolerance to drought influence the sex ratio and extinction risk of Taxus baccata? Plant Ecol 200:229-240
 22. Giertych M.J., Karolewski P., Oleksyn J. 2008. Early-season defoliation of Sorbus aucuparia (L.) and Acer platanoides (L.) can induce defense mechanisms against the spider mite Tetranychus urticae (Koch.) Polish Journal of Ecology. 56: (3) 443-452.
 23. Żmuda M., Karolewski P., Giertych M.J., Żytkowiak R., Bąkowski M., Grzebyta J., Oleksyn J. 2008. The effect of light conditions on leaf injury in underbrush shrubs caused by leaf-eating insects. Acta Scientiarum Polonorum et Silvarum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 7(3): 47-57.
 24. Giertych M.J.; Karolewski P.; Grzebyta J., Oleksyn J. 2007. Feeding behavior and performance of Neodiprion sertifer larvae reared on Pinus sylvestris needles. Forest Ecology and Management 242:700-707
 25. Karolewski P. Grzebyta J, Oleksyn J. , Giertych M.J. 2007. Effects of temperature on larval survival rate and duration of development in Lymantria monacha on needles of Pinus sylvestris and in L. dispar on leaves of Quercus robur. Polish Journal of Ecology 55: (3) 595-600.
 26. Karolewski P., Grzebyta J., Oleksyn J, Giertych. M.J. 2007. Influence of elevated temperature on the performance of Lymantria dispar larvae feeding on leaves of Quercus robur. Dendrobiology 58:43-49.
 27. Giertych, M.J., Karolewski, P., Zytkowiak, R., Oleksyn, J. 2006. Differences in defence strategies against herbivores between two pioneer tree species: Alnus glutinosa (L.) Geartner and Betula pendula Roth. Polish Journal of Ecology 54: (2) 181-187.
 28. Giertych M.J., Bąkowski M., Karolewski P., Żytkowiak R., Grzebyta J. 2005. Influence of mineral fertilization on feed quality of oak leaves and utilization efficiency of feed components by the gypsy moth. Entomologia Experimentalis et Applicata 117: 59-69.
 29. Grzebyta J., Karolewski P., Żytkowiak R., Giertych M.J., Werner A., Zadworny M., Oleksyn J. 2005. Effects of elevated temperature and fluorine pollution on relations between the pedunculate oak (Quercus robur) and oak powdery mildew (Microsphaera alphitoides). Dendrobiology 53: 27-33.
 30. Karolewski P., Giertych M.J., Oleksyn J., Żytkowiak R. 2005. Differential reaction of Pinus sylvestris, Quercus robur and Q. petraea trees to nitrogen and sulfur pollution. Water, Air, and Soil Pollution 160: 95-108.
 31. Giertych M.J. 2001. The influence of shade on phenolic compounds in Scots pine. Dendrobiology 46: 21-26.
 32. Giertych M.J., Karolewski P. 2000. Phenolic compound distribution along the length of Scots pine needles in a polluted and control environment and its connection with necroses formation. Acta Soc. Bot. Pol. 69(2) 127-130.
 33. Giertych M.J., Karolewski P., De Temmerman L.O. 1999. Foliage age and pollution alter content of phenolic compounds and chemical elements in Pinus nigra needles. Water, Air, and Soil Pollution 110:363-377.
 34. Oleksyn J., Karolewski P., Giertych M.J., Żytkowiak R., Reich P.B., Tjoelker M.G. 1998. Primary and secondary host plants differ in photosynthetic response to herbivory: evidence from Alnus and Betula grazed by the alder beetle, Agelastica alni. New Phytologist 140:239-249.
 35. Giertych M.J., De Temmerman L.O., Rachwał L. 1997. Distribution of chemical elements along the length of Scots pine needles in a heavily polluted and a control environment. Tree Physiology 17: 697-703.
 36. Giertych M.J. 1997. Klasyfikacja ornitologiczna i ocena charakteru awifauny lęgowej jezior eutroficznych na przykładzie Rynny Kórnicko-Zaniemyskiej. Prace Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków UAM. 7:5-29.
 37. Oleksyn J., Karolewski P., Giertych M.J., Werner A., Tjoelker M.G., Reich P.B. 1996. Altered root growth and plant chemistry of Pinus sylvestris seedlings to aluminum in nutrient solution. Trees 10: 135-144
 38. Giertych M.J., Werner A. 1996. Phenolic compounds in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) damaged by industrial pollution. Arbor. Kórnickie. 41: 165-172.
 39. Karolewski P., Giertych M.J. 1995. Wpływ nawożenia wapniowego na poziom fenoli u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach skażenia związkami glinu, siarki i fluoru.. Arbor. Kórnickie 40: 169-184.
 40. Karolewski P., Giertych M.J. 1995. Changes in the level of phenols during needle development in Scots pine populations in a control and polluted environment. Eur. J. For. Path. 25: 297-306.
 41. Karolewski P. Giertych M.J. 1994. Influence of toxic metal ions on the level of phenols in needles and roots and on root respiration of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings grown in laboratory conditions. Acta Soc. Bot. Pol. 63: 29-35
 42. Giertych M.J. Karolewski P. 1993. Changes in phenolic compounds in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings following short term exposition to sulphur dioxide. Arbor. Kórnikcie 38:43-51.

Publikacje popularno naukowe i komunikaty

 1. Karolewski P., Giertych M.J. 1992. Udział fenoli w reakcji sosny zwyczajnej na działanie zanieczyszczeń powietrza związkami fluoru. W: Metabolizm Fluoru. PTBiochem. Szczecin 1992:116-118
 2. Giertych M.J. 1993. Fenole jako wskaźniki reakcji drzew na skażenia przemysłowe. V Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki, Wrocław 2-4 lipca 1993: 154
 3. Giertych M.J. 1994. Korzeń w reakcji drzew na warunki skażonego środowiska. “Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”, Poznań -Kórnik 23-26 maja 1994: 58.
 4. Karolewski P., Giertych M.J., Żytkowiak R. 1995. Proline and phenolics in pollen of Scots pine from sites with different levels of environmental pollution. Second workshop on plant physiology and biochemistry, Poznań, 14-15 September 1995. Plant cell responses to stress factors. Biol. Bull. Poznań 32 (Suppl.): 36.
 5. Giertych M.J., Karolewski P. 1996. Udział związków fenolowych w reakcji sosny zwyczajnej na działanie zanieczyszczeń przemysłowych. III Krajowe Sympozjum “Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”, (red. R. Siwecki), Poznań-Kórnik 23-26 maja 1994. SORUS, Poznań: 493-498.
 6. Giertych M.J., Karolewski P., De Temmerman L.O. 1996. Metals in needles of Scots and black pines from sites with different levels of pollution. First Polish Conference “Influence of trace elements on organisms”. 24-25 June 1996, Poznań. Biol. Bull. Poznań 33(Suppl.): 25-26.
 7. Karolewski P., Giertych M.J., Werner A. 1996. Niektóre biochemiczne i anatomiczne aspekty zróżnicowania uszkodzeń igieł sosny zwyczajnej przez SO2. III Krajowe Sympozjum “Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”, (red. R. Siwecki), Poznań-Kórnik 23-26 maja 1994, SORUS, Poznań: 441-447.
 8. Karolewski P., Oleksyn J., Giertych M.J., Żytkowiak R., Reich P.B., Tjoelker M.G. 1996. Reakcja sosny zwyczajnej na imisje związków siarki i fluoru. W: “Chemizm i oddziaływanie kwaśnych deszczy na środowisko przyrodnicze” (red. B. Walna, L. Kaczmarek, J. Siepak). Sesja naukowa Jeziory 10 czerwca 1996. Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach, Poznań – Jeziory 1996: 179-180.
 9. Karolewski P., Giertych M.J. 1996. Fenole jako bioindykatory stopnia skażenia środowiska i wrażliwości roślin. Ogólnopolska Konf. “Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych” (red. S. Grzesiak i Z. Miszalski). Zakład Fizjologii Roślin PAN w Krakowie, Kraków 23-25 listopada 1995: 145-151.
 10. Żytkowiak R., Giertych M., Karolewski P. 1996. Fenole i prolina w igłach i pyłku sosny zwyczajnej jako bioindykatory skażenia środowiska. Ogólnopolska Konf. “Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych” (red. S. Grzesiak i Z. Miszalski). Zakład Fizjologii Roślin PAN w Krakowie, Kraków 23-25 listopada 1995: 575-581.
 11. Giertych M.J., Żytkowiak R., Karolewski P., Oleksyn J., Tjoelker M.G., Reich P.B. 1997. Wpływ dwutlenku siarki i związków fenolowych na siewki sosny zwyczajnej o różnej wrażliwości na zanieczyszczenia przemysłowe. Międzynarodowa Konf. Naukowa “Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych” (red. S. Grzesiak i Z. Miszalski). Zakład Fizjologii Roślin PAN w Krakowie, Kraków 12-14 czerwca 1997: 57.
 12. Karolewski P., Giertych M.J., De Temmerman L.O. 1997. Wpływ skażenia związkami azotu i siarki na makro- i mikroelementy oraz fenole u sosny zwyczajnej, dędu szypułkowego i bezszypułkowego. Międzynarodowa Konf. Naukowa “Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych” (red. S. Grzesiak i Z. Miszalski). Zakład Fizjologii Roślin PAN w Krakowie, Kraków 12-14 czerwca 1997: 70.
 13. Giertych M.J., Żytkowiak R., Karolewski P., Oleksyn J., Tjoelker M.G., Reich P.B. 1998. The effect of sulphur dioxide and fluorine on Scots pine seedlings differing in sensitivity to industrial pollution. Acta Physioplogiae Plantarum 20 (Suppl): 39.
 14. Karolewski P., Giertych M.J., De Temmerman L.O. 1998. The influence of pollution with nitrogen and sulphur compounds on the content of macro- and microelements and phenolic compounds in Scots pine, English oak and durmast oak foliage. Acta Physioplogiae Plantarum 20 (Suppl): 45.
 15. Giertych M.J., Karolewski P., De Temmerman L.O. 1999. Fluor w igłach sosny jako wskaźnik skażenia środowiska. W: „Metabolizm fluoru” (red Z. Machoy, T. Ogoński, D. Samujło) Międzyzdroje, 2 czerwiec 1999 : 37-40
 16. Giertych M.J., Bąkowski M., Karolewski P., Oleksyn J. 2001. Defense reactions of trees to insect attack. Acta Physiologiae Plantarum 23 (3, suplement): 19.
 17. Giertych M.J. 2001. Wykorzystywanie igieł sosny w bioindykacji skażanego środowiska. W: Streszczenia referatów IV Krajowe Sympozjum „Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”, Poznań – Kórnik 29.05-1.06.2001: 42.
 18. Karolewski P., Giertych M.J. 2001. Wrażliwość dębu szypułkowego i bezszypułkowego na wpływ skażonego środowiska. W: Streszczenia referatów IV Krajowe Sympozjum „Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”, Poznań – Kórnik 29.05-1.06.2001: 48.
 19. Giertych M.J. 2001 Kórniczanin. 50 lat badań ornitologicznych w Kórniku. 14:(4) 12
 20. Giertych M.J. 2002. Wykorzystanie igieł sosny w bioindykacji skażonego środowiska. W: Siwecki R. (red). Materiały IV Krajowego Sympozjum „Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”, Poznań – Kórnik 29.05-1.06.2001. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C.: 289-296.
 21. Karolewski P., Giertych M.J. 2002. Wrażliwość dębu szypułkowego i bezszypułkowego na wpływ skażonego środowiska. W: Siwecki R. (red). Materiały IV Krajowego Sympozjum „Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”, Poznań – Kórnik 29.05-1.06.2001. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C.: 851-858.
 22. Giertych M.J., Bakowski M., Karolewski P. 2002. How do gypsy moth (Lymantria dispar L.) larvae respond to poorer food? XIII European Congress of Lepidopterology, Kosør, Denmark, June 1-6, 2002: 66-67.
 23. Giertych M.J., Bakowski M., Karolewski P., Żytkowiak R., Grzebyta J. 2003. Influence of mineral fertilization on feed quality of leaves and exploitation efficiency of feed component by herbivorous insect. Acta Physiol. Plant. 25 Supp.: 26.
 24. Grzebyta J., Karolewski P., Oleksyn J., Żytkowiak R., Giertych M.J., Bąkowski M., Rachwał L. 2003. Effects of elevated temperature and fluorine compounds on host tree – insect herbivory relationships. Acta Physiol. Plant. 25 Supp.: 64.
 25. Karolewski P., Grzebyta J., Werner A., Zadworny M., Oleksyn J., Żytkowiak R., Giertych M.J., Rachwał L. 2003. Effects of elevated temperature and fluorine compounds on the relationship between English oak and fungus Microsphaera alphitoides Griff. Et Maubl. Acta Physiol. Plant. 25 Supp.: 34.
 26. Karolewski P., Giertych M.J., Żytkowiak R., Grzebyta J. 2004. Zawartość fenoli w igłach a wybór miejsca żerowania owada Neodiprion sertifer w obrębie koron sosny zwyczajnej. Działalność Naukowa – wybrane zagadnienia. Polska Akademia Nauk 17: 42-43.
 27. Giertych M.J. 2004. Ptaki w wielkopolskich lasach. Ten Świat 59:27-28.
 28. Giertych M.J., Karolewski P, Żytkowiak R., Oleksyn J. 2005. Is chemical defense of Scots pine needles responsible for grazing pattern of Neodiprion sertifer larvae? Acta Physiol. Plant. 27 Suppl.: 20
 29. Giertych M.J., Karolewski P., Oleksyn J. 2007. Early-season defoliation of Sorbus aucuparia and Acer platanoides in duce resistance to spider mite (Tetranychus sp.). Acta Physiol. Plant 29 Suppl.: S59-S60
 30. Karolewski P., Żmuda M., Giertych M.J., Oleksyn J. 2007. Chemical leaf composition affects insect grazing on shrubs growing under different light conditions. Acta Physiol. Plant 29 Suppl.: S71-S72.
 31. Żmuda M., Karolewski P., Giertych M.J., Oleksyn J. 2007. Constitutive and induced chemical defenses against insect grazing on leaves of forest understory shrubs. Acta Physiol. Plant 29 Suppl.: S126-S26
 32. Giertych M.J. 2009. Why galls are such a fascinating example of plant-insect interactions? Acta Physiol. Plant. 31 Suppl 1:S16.
 33. P. Karolewski, M.J. Giertych, A.M. Jagodziński, M. Żmuda, J. Oleksyn. 2009. Are sun leaves more attractive than shade leaves for in sect folivores?. Acta Physiol. Plant. 31 Suppl 1:S103.
 34. Giertych M.J., A. M. Jagodziński. 2011. Spatial distribution of Cynips quercusfolii galls on a leaf and on tree crown level. 14th Symposium on Insect-Plant Interactions Saturday August 13 – Thursday 18, 2011 Wageningen, NL. p133.
 35. Giertych M.J.; Jagodziński A.M. 2011. Co nowego w interakcjach między owadami a roślinami. Przegląd leśniczy. 9:7.
 36. Jagodziński A.M.; Giertych M.J. 2011. Jak roślina z roślinożercą. Las Polski 18:10-11.
 37. Giertych M.J., Michalak M., Chmielarz P. 2013. Zmienność wielkości osi zarodkowych, liścieni oraz siewek u piętnastu gatunków z rodzaju Quercus. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Abstrakt z 56 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013: 272-273. ISBN 978-83-62860-12-8
 38. Giertych M.J., Guzicka M., Karolewski P., Pawłowski T.A. 2013. Jak galasy modyfikują tkanki gospodarza? Abstrakt z Konferencji Naukowej – Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Kórnik – Poznań, 21-23 października 2013. 138-139. ISBN 978-83-63400-90-3
 39. Giertych M.J., Karolewski P. 2014. Oak leaves – gall wasp. Conflict or cooperation? 2014. Abstrakt z 15th International Symposium on Insect-Plant Relationships. 17-22 August 2014 University of Neuchâtel, Switzerland