prof. dr hab. Michał Stosik

prof. dr hab. Michał Stosik

Biuro: bud. A-8 p. 504
Telefon: +48683287332
Email: m.stosik@wnb.uz.zgora.pl


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Wydział Weterynaryjny Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1971-1977, lekarz weterynarii),
doktor nauk weterynaryjnych (1988 r., Wydział Weterynaryjny Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
doktor habilitowany nauk weterynaryjnych (1995 r., Wydział Weterynaryjny Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
profesor nauk weterynaryjnych (postanowienie Prezydenta RP z 2002 r., postępowanie – Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)Zainteresowania i profil badawczy

 • immunologia zwierząt zmiennocieplnych
 • mikrobiologia środowiska wodnego
 • różnorodność genomowa Escherichia coli

Przebieg pracy zawodowej

Uniwersytet Zielonogórski

 • profesor zwyczajny, od 2007
 • przewodniczący Rady Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, od 2008
 • 1999 – 2007, profesor nadzwyczajny
 • 2000 – 2005, dyrektor Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska
 • 2000 – 2016, kierownik Katedry Biologii Molekularnej
 • 2005 – 2008, członek Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

wcześniej

 • 1977 – 1981, Wojewódzki Zakład Weterynarii w Gorzowie Wlkp.
 • 1981 – 1999, Wojewódzki Zakład Weterynarii w Zielonej Górze (kierownik Wojewódzkiego Laboratorium Weterynaryjnego w Zielonej Górze, 1990 – 1999)
 • 1992 – 2006, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, Katedra Mikrobiologii i Immunologii (profesor nadzwyczajny, 2001 – 2006)
 • 1999 – 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (zastępca prezesa Zarządu)

DZIAŁALNOŚĆ W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 • Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, wiceprzewodniczący Oddziału Lubuskiego, 1989 – 1991, przewodniczący Oddziału Lubuskiego, 1992 – 2012
 • Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekcja Immunologów Weterynaryjnych przy Zarządzie Głównym, sekretarz naukowy, 1996 – 2003
 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne, Oddział w Poznaniu

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 • Kapituła odznaki CENTAUR LUBUSKI – ZASŁUŻONY DLA LUBUSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ, nadawanej za zasługi stanowiące cenny wkład w rozwój i prestiż zawodu lekarza weterynarii oraz za godne reprezentowanie zawodu w życiu społecznym, przewodniczący Kapituły, od 2007
 • FUNDACJA NA RZECZ POMOCY LEKARZOM WETERYNARII I ICH RODZINOM (KRS 0000337793), powołana do życia z inicjatywy Prezesa oraz Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Zielonej Górze, prezes Zarządu Fundacji, 2009 – 2016