MOST

Szanowni Państwo,

w imieniu Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, prowadzącej na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Program MOST, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie studentów i doktorantów Państwa uczelni naszą ofertę.

 

31 października rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2017/2018. Zostanie ona zakończona z dniem 30 listopada i serdecznie Państwa prosimy, aby w tym czasie pomogli nam Państwo w promocji Programu.

 

Tak jak w latach ubiegłych, przygotowaliśmy dla studentów I i II stopnia, a także studiów inżynierskich oraz doktorantów, szeroką ofertę kierunków i uczelni. Do dwudziestu uniwersytetów fundacyjnych Programu dołączyło aż dziewięć uczelni stowarzyszonych. Łącznie możemy zatem zaoferować zainteresowanym ponad 400 kierunków i specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich oraz uzupełniających magisterskich. Ze względu na liczbę uczestniczących w Programie ośrodków akademickich, jest to łącznie ponad 1000 ofert na studiach I i II stopnia oraz niemal 200 na studiach doktoranckich.

 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl, a zainteresowani Studenci dodatkowo mogą kontaktować się z Uczelnianymi Koordynatorami Programu MOST oraz oczywiście z nami -pracownicami Sekretariatu UKK.

Licząc na Państwa przychylność wobec naszej prośby, dziękujemy serdecznie za pomoc w promowaniu mobilności krajowej.

Joanna Kałużna, Paulina Kaźmierczak Sekretariat UKK