Nowe specjalności na kierunku Biotechnologia

Od roku akademickiego 2018/19 na II-gim stopniu studiów kierunek biotechnologia, kandydat będzie mógł wybrać jedną z trzech nowych specjalności: (I) Biotechnologia ogólna; (II) Mikrobioanalityka
w biotechnologii oraz (III) Biotechnologia żywności.
Specjalność biotechnologia żywności to wspólny projekt Wydziału Nauk Biologicznych i Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie.

ZAPRASZAMY!