Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami

Uniwersytet Zielonogórski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami – program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy  i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia.

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje Zadnie 5 – Wsparcie dla studentów (w ramach Modułu 2) i pracowników (w ramach Modułu 6) wszystkich wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W szkoleniach  będzie mogło uczestniczyć 85 studentów z 4 ostatnich lat wszystkich kierunków studiów oraz 75 pracowników z całego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczegółowe informacje o rekrutacji i samym projekcie znajdują się na stronie www.cptt.uz.zgora.pl w zakładce PROJEKTY REALIZOWANE/PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ/MA TRIZ