Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr mgr Aleksandry Kożańskiej

WYDZIAŁOWA KOMISJA DOKTORSKA
WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
zawiadamia

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Aleksandry Kożańskiej
pt.: „Analiza zróżnicowania genetycznego wirusa HPV w populacji kobiet
w województwie lubuskim”


Promotor:

dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
(Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski)


Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


dr hab. Egbert Piasecki, prof. nadzw.
(Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu)


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się
2 lutego 2022 r. o godz. 11.00
w sali 115, w budynku Wydziału Nauk Biologicznych (A-8)
ul. prof. Z. Szafrana 1, Zielona Góra


z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze,
al. Wojska Polskiego 71
z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można zapoznać się na internetowej
stronie wydziału pod adresem:
http://wnb.uz.zgora.pl/pl/doktoraty/obrony/

 

PRZEWODNICZĄCA
Wydziałowej Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. Beata Gabryś

Zielona Góra, 10.01.2022 r.