Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wróblewskiej-Kurdyk

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Biologicznych zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Wróblewskiej-Kurdyk

pt.: „Behawioralne efekty zastosowania wybranych naturalnych i strukturalnie modyfikowanych terpenoidów wobec mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Sulz.)”

Promotor: prof. dr hab. Beata Gabryś
(Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Dancewicz
(Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci: dr hab. Maryla Szczepanik, prof. nadzw.
(Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet M. Kopernika)

Prof. dr hab. Aleksander Herczek
(Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Uniwersytet Śląski)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 11 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali 115, w budynku Wydziału Nauk Biologicznych (A-8) ul. prof. Z. Szafrana 1. Zielona Góra

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 71

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można zapoznać się na internetowej stronie wydziału pod adresem: http://wnb.uz.zgora.pl/pl/doktoraty/obrony/