Obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Solan

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH

zawiadamiają

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Joanny Solan

pt.: „Rozwój biologiczny i motoryczny dzieci i młodzieży uprawiających różne dyscypliny sportowe w województwie lubuskim’’’

Promotor:   dr  hab.  Józef Tatarczuk, prof. nadzw.

(Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Malinowski

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr bab. Blandyna Jerszyńska, prof. nadzw.

(Wydział Biologii. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu )

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się

29 listopada 2017 r. o godz. 11.00

w’ sali 115. w budynku Wydziału Nauk Biologicznych (A-8)

ul. prof. Z. Szafrana 1. Zielona Góra

 

z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze,

al. Wojska Polskiego 71

z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można zapoznać się na internetowej

stronie wydziału pod adresem:

http://wnb.uz.zgora.pl/pl/doktoraty/obrony/