Ochrona środowiska

  • studia I stopnia (licencjackie) – w języku angielskim
  • studia II stopnia (magisterskie)
    • ochrona zasobów naturalnych
  • studia III stopnia (doktoranckie)
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

Ochrona środowiska jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, korzystającą z dorobku wielu nauk podstawowych, a zwłaszcza biologii, chemii, geologii i geografii. Obejmuje również liczne zagadnienia i problemy z zakresu szeroko pojętych nauk technicznych i prawnych. Nowoczesne koncepcje ochrony środowiska, bazujące na najnowszych osiągnięciach nauk o środowisku w tym ekologii, toksykologii i chemii środowiska, wyznaczają nowe kierunki zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego w XXI wieku. Ochrona środowiska to nauka przyszłości, której wybór już dziś może dostarczyć wiele satysfakcji poznawczej, zapewnić obszerną interdyscyplinarną wiedzę i dobrze służyć w pracy nad zapewnieniem przyszłym pokoleniom zachowania najcenniejszych walorów przyrodniczych naszego środowiska naturalnego.
Kandydat na studia z zakresu ochrony środowiska powinien wykazywać zainteresowanie biologią, geologią, geografią i chemi, a także mieć dobre podstawy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych.