Oferta ogólnouczelniana

Informacja dla studentów

grupy 21B-BM-SD;  21BT-SD, 21O-OZN-SD

Zgodnie z obowiązującym planem studiów w semestrze letnim realizowany będzie obowiązkowy przedmiot wybieralny z oferty  ogólnouczelnianej (wykład).

W systemie Dziekanat udostępniono zakładkę umożliwiającą Państwu zapisy na przedmiot z oferty ogólnouczelnianej na semestr letni w roku akademicki 2016/2017.

Zapisy są obowiązkowe i odbywają się w terminie do 20.02.2017 r.