dr Paweł Czechowski

dr Paweł Czechowski

Biuro: bud. A-8 p. 510
Telefon: +48683287870
Email: p.czechowski@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Adiunkt


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Absolwent kierunku ochrona środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskał na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Autor i współautor około 150 artykułów i doniesień z dziedziny ornitologii i ostatnio entomologii. Współautor książek: Turystyka ornitologiczna w województwie lubuskim, Ptaki powiatu zielonogórskiego, Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej, Atlas rozmieszczenia motyli dziennych parków krajobrazowych województwa lubuskiegoZainteresowania i profil badawczy

Biologia i ekologia rozrody dymówki Hirundo rustica
Biologia i ekologia krukowatych (Corvidae)
Występowanie ptaków w zachodniej Polsce
Ekologia ptaków środowisk zurbanizowanych i dolin rzecznych
Dodatkowe zainteresowania obejmują wybrane grupy owadów (motyle, ważki, trzmielowate)
Turystyka przyrodnicza


Realizowane ważniejsze projekty

Zmiany w awifaunie województwa lubuskiego
Występowanie motyli dziennych i trzmieli w Zielonej Górze i województwie lubuskim
Turystyka ornitologiczna w woj. lubuskim