BIOLOGIA

pierwszego stopnia

stacjonarne

drugiego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

trzeciego stopnia

doktoranckie

BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

pierwszego stopnia

BIOTECHNOLOGIA

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

stacjonarne

OCHRONA ŚRODOWISKA

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

trzeciego stopnia

doktoranckie

TURYSTYKA I REKREACJA

pierwszego stopnia

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

WYCHOWANIE FIZYCZNE

pierwszego stopnia

drugiego stopnia