BIOLOGIA

pierwszego stopnia

stacjonarne

drugiego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

  • biologia molekularna
  • biologia środowiska

trzeciego stopnia

doktoranckie

BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

pierwszego stopnia

BIOTECHNOLOGIA

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

stacjonarne

OCHRONA ŚRODOWISKA

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

trzeciego stopnia

doktoranckie

WYCHOWANIE FIZYCZNE

pierwszego stopnia

drugiego stopnia