BIOLOGIA

 pierwszego stopnia

drugiego stopnia

  • stacjonarne
  • niestacjonarne
    • biologia molekularna
    • biologia środowiska

trzeciego stopnia

BIOTECHNOLOGIA

 pierwszego stopnia

 drugiego stopnia

OCHRONA ŚRODOWISKA

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

trzeciego stopnia

WYCHOWANIE FIZYCZNE

pierwszego stopnia

drugiego stopnia