BIOLOGIA

 pierwszego stopnia

 • stacjonarne
  – TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH
 • niestacjonarne

TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH

drugiego stopnia

 • stacjonarne
  • biologia molekularna
   – TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH
  • biologia środowiska
   – TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH
 • niestacjonarne
  • biologia molekularna
  • biologia środowiska

trzeciego stopnia

BIOTECHNOLOGIA

 pierwszego stopnia

 drugiego stopnia

TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH

OCHRONA ŚRODOWISKA

pierwszego stopnia

TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH

drugiego stopnia

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
  • biotechnologia w ochronie środowiska
  • kształtowanie terenów zieleni
  • ochrona zasobów naturalnych

trzeciego stopnia