BIOLOGIA

pierwszego stopnia

  • stacjonarne
    – TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH
  • niestacjonarne

TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH

drugiego stopnia

trzeciego stopnia

BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

pierwszego stopnia
Moduł administracyjny

Moduł przyrodniczy

BIOTECHNOLOGIA

pierwszego stopnia

drugiego stopnia