BIOLOGIA

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

trzeciego stopnia

BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

pierwszego stopnia
Moduł administracyjny

Moduł przyrodniczy

BIOTECHNOLOGIA

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

stacjonarne

OCHRONA ŚRODOWISKA

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

  • biotechnologia w ochronie środowiska
  • kształtowanie terenów zieleni
  • ochrona zasobów naturalnych

trzeciego stopnia

WYCHOWANIE FIZYCZNE

pierwszego stopnia

drugiego stopnia