Powołano Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

Z przyjemnością informujemy, że uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 września 2021 roku powołano Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia, którego Dyrektorem został mianowany dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ.

Instytut powstał na bazie kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej Instytutu Nauk Biologicznych UZ oraz Katedry Żywienia Człowieka i Dietoterapii w Filii UZ w Sulechowie.
Dzięki swojemu potencjałowi naukowemu i dydaktycznemu Instytut będzie prowadził kierunki realizowane na Wydziale Nauk Biologicznych takie jak: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, żywienie człowieka i dietoterapia.

Serdecznie gratulujemy Kolegom. Życzymy wielu sukcesów.