Dokumenty do pobrania i pomoc

Karta realizacji zajęć dydaktycznych

Karta obecności i ocen studentów

Karta tematu pracy dyplomowej
Pobrać: (PDF) (DOCX)

Formularz przedpłaty

Pismo (samochód, bilet)

Pismo (samochód, kołówka)

Rozliczenie delegacji krajowych

Wniosek urlopowy


Procedura składania prac dyplomowych i ich oceny w systemie antyplagiatowym.

  1. Niezależnie od konieczności złożenia w Dziekanacie papierowej wersji pracy dyplomowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD studenci wgrywają ukończoną pracę (po akceptacji Promotora) do systemu Dziekanat korzystając ze swojego konta studenckiego (wymagany jest plik pdf).
  2. Promotor sprawdza poprawność załączonego dokumentu i dopuszcza pracę do obrony lub kieruje do kontroli antyplagiatowej.

Pomoc oraz informacje szczegółowe:

OSA ORPD Dziekanat – opis

Szkolenie OSA – materialy 2


Projekty naukowe w ramach dotacji celowej na prowadzenie w 2017r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanymi, służących rozwojowi młodych naukowców (którzy nie ukończyli 35-ego roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich.