Dokumenty do pobrania

Regulamin UZ

Regulamin studiów doktoranckich

Prace dyplomowe

Jakość kształcenia

Nauka

Inne

 

Projekty naukowe w ramach dotacji celowej na prowadzenie w 2017r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanymi, służących rozwojowi młodych naukowców (którzy nie ukończyli 35-ego roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich.