Dokumenty do pobrania

Karta realizacji zajęć dydaktycznych

Karta obecności i ocen studentów

Karta tematu pracy dyplomowej
Pobrać: (PDF) (DOCX)

Formularz przedpłaty

Pismo (samochód, bilet)

Pismo (samochód, kołówka)

Rozliczenie delegacji krajowych

Wniosek urlopowy


Projekty naukowe w ramach dotacji celowej na prowadzenie w 2017r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanymi, służących rozwojowi młodych naukowców (którzy nie ukończyli 35-ego roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich.