Praktyki studenckie

KOORDYNATORZY PRAKTYK

dr Elżbieta Roland
dr Elżbieta Roland
e-mail: e.roland@wnb.uz.zgora.pl
Tel: +48683287871
drugi e-mail: praktyki@wnb.uz.zgora.pl
Kierunki studiów:
Biologia; Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem; Biotechnologia

 

dr Paweł Czechowski
dr Paweł Czechowski
e-mail: p.czechowski@wnb.uz.zgora.pl
Tel: +48683287870
drugi e-mail: praktyki@wnb.uz.zgora.pl
Kierunek studiów:
Turystyka i Rekreacja

 

dr Grażyna Biczysko
dr Grażyna Biczysko
e-mail: G.Biczysko@wnb.uz.zgora.pl
Tel: +48683287835
drugi e-mail: praktyki@wnb.uz.zgora.pl
Kierunek studiów:
Wychowanie Fizyczne

 

dr inż. Halina Bartkiewicz
dr inż. Halina Bartkiewicz
e-mail: h.bartkiewicz@wzs.uz.zgora.pl
Tel: +48683529457
drugi e-mail: h.bartkiewicz@wzs.uz.zgora.pl
Kierunek studiów:
Żywienie człowieka i dietoterapia

 

TERMINY ODBYWANIA I WYMIAR GODZIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

Praktyka zawodowa na poszczególnych kierunkach realizowana jest zgodnie z opisem dostępnym w systemie SylabUZ www.uz.zgora.pl/pl/studia/sylabusy-przedmiotow/

 

PRAKTYKA KROK PO KROKU

Krok 1

Odbiór u Koordynatora praktyk

1) skierowania na praktykę zawodową z Wydziału, 2) ramowy program praktyk

Krok 2.

Pobrać ze strony internetowej druki:

Krok 3

Wydrukować pobrane dokumenty w 2 egzemplarzach.

Krok 4

Przekazać: skierowanie z Wydziału, 2 egzemplarze dokumentów (porozumienie + skierowanie z uczelni + ramowy program praktyk) do Zakładu, placówki oświatowej itp. w celu potwierdzenia przyjęcia na praktykę.

Krok 5

Podpisane dokumenty należy przekazać, drogą elektroniczną (skan) i tradycyjną, do Koordynatora praktyk nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.

Krok 6

W wyznaczonym terminie zrealizować praktykę wypełniając Dziennik Praktyk i inne dokumenty wymagane dla konkretnej praktyki.

Krok 7

Po zakończeniu praktyki pobrać w jednym egzemplarzu ankietę oceny praktyk http://ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/system_jakosci/Zarzadzenie_nr_48_2020/05.%20za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20_ankieta%20oceny%20praktyk.pdf

wypełnić elektronicznie część A poprzez StudNet a część B wypełnioną przez Zakład pracy dołączyć do Dziennika Praktyk

Krok 8

Dostarczyć do Koordynatora praktyk wypełniony Dziennik praktyk wraz z załącznikami (w zależności od wymagań dla konkretnej praktyki.)

 

 

Wszelkie informacje dotyczące studenckich praktyk zawodowych można uzyskać bezpośrednio u Koordynatora praktyk na Wydziale.