Program BioLAB: Rekrutacja otwarta!

Drodzy Studenci, Doktoranci kierunków biologicznych!
Jeżeli macie:
* pasję do pracy badawczej i doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
* wysoką średnią ocen z całego toku studiów (minimum 4,0);
* gotowość wyjazdu na roczny płatny staż badawczy do USA;
* aktywny status studenta podczas stażu w roku akadem. 2021-2022;
* dobrą znajomość języka angielskiego, zwłaszcza w zakresie terminologii naukowej;
* chęć aktywnego udziału w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczenia w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznawania amerykańskiej kultury
APLIKUJCIE!
Więcej informacji:

https://fulbright.edu.pl/biolab/#1603964777141-25e4e99c-34b6

Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem w sesjach informacyjnych – spotkaniach z profesorami, którzy oceniają aplikacje podczas procesu rekrutacji – proszę o kontakt. Sesje informacyjne odbędą się na platformie Zoom i prowadzone będą w języku angielskim. Najbliższa sesja zaplanowana jest na 23 listopada br., godz. 18:00