Informuję, że w semestrze letnim 2021/2022 będą realizowane następujące przedmioty wybieralne:

na kierunku Biotechnologia, 1 rok stacjonarne studia pierwszego stopnia:
PWla – Modelowanie matematyczne
PW2a – Podstawy biotechnologii przemysłowej
PW3a – Zwierzęta wykorzystywane w biotechnologii

na kierunku Biotechnologia, 2 rok stacjonarne studia pierwszego stopnia:
PW6a – Analiza instrumentalna

na kierunku Biotechnologia, 2 rok stacjonarne studia pierwszego stopnia:
PW12b – Analiza zróżnicowania międzyosobniczego na podstawie profilu genetycznego
PW13a – Charakterystyka wektorów wybranych zoonoz
PW14b – Biologia podstawowych roślin i grzybów laboratoryjnych
PW15a – Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
PWlóa- Inżynieria białek

na kierunku Turystyka i rekreacja, 1 rok stacjonarne studia pierwszego stopnia:
Fakultet Ic – Fotografia przyrodnicza i krajobrazowa

na kierunku Turystyka i rekreacja, 2 rok stacjonarne studia pierwszego stopnia:
Fakultet 3b – Transgraniczny produkt turystyczny

na kierunku Wychowanie fizyczne, 2 rok stacjonarne studia pierwszego stopnia:
PW – Gimnastyka zdrowotna,
PW – Unihokej,
PW- Futsal.

na kierunku Wychowanie fizyczne, 3 rok stacjonarne studia pierwszego stopnia:
PW – Biegi długodystansowe,
PW – Wędrówki piesze,
PW – Rzuty
PW – Skoki

na kierunku Wychowanie fizyczne, 2 rok stacjonarne studia drugiego stopnia:
PW – Edukacja seksualna
PW- Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

na kierunku Wychowanie fizyczne, 2 rok niestacjonarne studia drugiego stopnia: PW – Edukacja seksualna

 

DZIEKAN
Wydziału Nauk Biologicznych
Prof. dr hab. Beata Gabryś