Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Burdy

WYDZIAŁOWA KOMISJA DOKTORSKA WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
zawiadamia
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Ewy Burdy

pt.: „Kondycja fizjologiczna piskląt bociana białego Ciconia ciconia gniazdującego w kolonii i poza nią

Promotor: prof. dr hab. Leszek Jerzak (Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)
Promotor pomocniczy: dr Marcin Bocheński (Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski

Recenzenci:
dr hab. Marta Borowiec, prof. UWr (Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego)
dr hab. Piotr Zduniak, prof. UAM (Wydział Biologii, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 28 lipca2020r. o godz. 12.00 w sali im. prof. dr.hab. Tadeusza M.Lachowicza (nr 115, budynek Wydziału Nauk Biologicznych) ul. prof. Z. Szafrana 1, Zielona Góra

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 71

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można zapoznać się na internetowej stronie wydziału pod adresem: http://wnb.uz.zgora.pl/pl/doktoraty/obrony/

 

 

PRZEWODNICZĄCY Wydziałowej Komisji Doktorskiej

dr hab. Marian Giertych, prof. UZ