Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Stec

WYDZIAŁOWA KOMISJA DOKTORSKA

WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH  UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

zawiadamia

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr  Katarzyny Stec

pt.: „Podatność wybranych odmian soi Glycine max (L.) Merr. na żerowanie mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum (Harris)”

 

Promotor:

prof. dr hab. Beata Gabryś

                        (Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)

 

Recenzenci:

 prof. dr hab. Aleksander Herczek

(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni

(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się

19 stycznia 2022 r. o godz. 8.30

w sali 115, w budynku Wydziału Nauk Biologicznych (A-8)

  1. prof. Z. Szafrana 1, Zielona Góra

z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze,  al. Wojska Polskiego 71

z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można zapoznać się na internetowej stronie wydziału pod adresem:

 http://wnb.uz.zgora.pl/pl/doktoraty/obrony/

 

 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Doktorskiej

prof. dr hab. Marian Giertych

 

Zielona Góra, 5.01.2022 r.