Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wieczorek

WYDZIAŁOWA KOMISJA DOKTORSKA
WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
zawiadamia
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Magdaleny Wieczorek
pt.: „Charakterystyka i aktywność wybranych populacji jaszczurek zwinek
(
L.agilis), a zjawisko ektopasożytnictwa


Promotor:

dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ
(Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)


Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Ogielska
(Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Piotr Zieliński
(Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki)


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się
30 września 2020 r. o godz. 10.00
Posiedzenie odbędzie się w trybie on-line z zastosowaniem narzędzia Google Meets
Link do wideokonferencji: meet.google.com/fis-uqsv-yjg
z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze, al. Wojska
Polskiego 71
z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można zapoznać się na internetowej stronie
wydziału pod adresem:
http://wnb.uz.zgora.pl/pl/doktoraty/obrony/

 

PRZEWODNICZĄCY
Wydziałowej Komisji Doktorskiej
dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ


Zielona Góra, 14.09.2020 r.