Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Rafała Filipa

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH
zawiadamiają
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. Rafała Filipa
pt.: „Analiza teoretyczna białek wirusów grypy typu A z uwzględnieniem rejonów
istotnych strukturalnie i funkcjonalnie, kierunków filogenezy i ich implikacji
w strukturze białek”


Promotor: dr hab. Jacek Leluk, prof. nadzw.
(Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)


Recenzenci: prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna
(Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ)
dr hab. Paweł Mackiewicz, prof. nadzw.
(Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski )


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się
17 października 2018 r. o godz. 10.30
w sali 115, w budynku Wydziału Nauk Biologicznych (A-8)
ul. prof. Z. Szafrana 1, Zielona Góra
z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze,
al. Wojska Polskiego 71
z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można zapoznać się na internetowej
stronie wydziału pod adresem:


http://wnb.uz.zgora.pl/pl/doktoraty/obrony/

DZIEKAN
Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Prof. dr hab. Beata Gabryś


Zielona Góra, 26.09.2018 r.